Selimovic in English Cover Image
  • Offer for Individuals Only 12.00 €

Selimović u engleskom
Selimovic in English

Author(s): Edina Špago-Ćumurija
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Bosnian Literature, Serbian Literature, Translation Studies, Theory of Literature
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: Meša Selimović; translation;
Summary/Abstract: Prevođenje književnih djela omogućuje komunikaciju između najmanje dva svijeta historije, kulture i jezika i otuda je prevođenje književnih i drugih djela oduvijek bio imperativ aktivnosti u uspostavljanju međukulturnog dijaloga. Riječ prevođenje u ovoj knjizi će biti zamijenjena riječju transpozicija jer smatramo da je pogodnija za književno djelo koje jedna kultura i jedan narod prenosi drugoj kulturi i drugom narodu preko svih jezičkih sredstava koja postoje kad se vrši prijenos. Kad se govori o međukulturnoj komunikaciji, neophodno je govoriti istovremeno o sadjejstvu jezika i društveno-kulturnog konteksta kome taj jezik pripada. Pitanje o kojem se još živo raspravlja u lingvistici, i ne samo u njoj, je da li jezik formira naše mišljenje i konceptualni svijet, tj. da li se mogu razumjeti, i do koje mjere, pripadnici različitih jezičnih zajednica.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-604-92-8
  • Page Count: 120
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian