Values in Music. Vol. 1 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.00 €

Wartości w muzyce. T. 1
Values in Music. Vol. 1

Contributor(s): Jadwiga Uchyła-Zroski (Editor)
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Music
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: conductor; music therapy; interpretation of choral song; piece of flute; competence music; aesthetic education; the audience disabled; conductor Lvov; Silesian folk songs; Gdansk composition; composer; technique conductor; Adam Sołtys

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-251-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-1756-4
 • Page Count: 216
 • Publication Year: 2008
 • Language: Polish
Wartość muzyki a kompetencja muzyczna

Wartość muzyki a kompetencja muzyczna
(The value of music and musical competence)

 • Price: 4.50 €
Rozumienie muzyki procesem wiodącym ku wartościom

Rozumienie muzyki procesem wiodącym ku wartościom
(Music understanding as a process leading to values)

 • Price: 4.50 €
Estetyka sytuacji edukacyjnych

Estetyka sytuacji edukacyjnych
(The aesthetics of educational situations)

 • Price: 4.50 €
Dylematy aksjologiczne powszechnej edukacji muzycznej

Dylematy aksjologiczne powszechnej edukacji muzycznej
(Axiological dilemmas of the common music education)

 • Price: 4.50 €
Muzyczność poezji — podstawą rozwoju wrażliwości dziecka na dobro i piękno

Muzyczność poezji — podstawą rozwoju wrażliwości dziecka na dobro i piękno
(The musicality of poetry as the basis for the development of child sensitivity to good and beauty)

 • Price: 4.50 €
Wartości poznawcze śląskich pieśni ludowych

Wartości poznawcze śląskich pieśni ludowych
(Cognitive values of Silesian folk songs)

 • Price: 4.50 €
Nowe media a odpowiedzialność jako kategoria aksjologiczna w edukacji estetycznej młodzieży

Nowe media a odpowiedzialność jako kategoria aksjologiczna w edukacji estetycznej młodzieży
(New media and responsibility as an axiological category in aesthetic education of the youth)

 • Price: 4.50 €
Profesjogram dyrygenta zespołów muzycznych

Profesjogram dyrygenta zespołów muzycznych
(A professiogramme of a music band conductor)

 • Price: 4.50 €
Rola techniki dyrygenckiej w procesie kształtowania interpretacji utworu chóralnego w zespole amatorskim

Rola techniki dyrygenckiej w procesie kształtowania interpretacji utworu chóralnego w zespole amatorskim
(The role of the conducting technique in the process of choral music interpretation formation in an amateur ensemble)

 • Price: 4.50 €
Problematyka pracy nad partyturą chóralną współczesnych kompozytorów lwowskich

Problematyka pracy nad partyturą chóralną współczesnych kompozytorów lwowskich
(Some problems of work at score of modern Lviv composers)

 • Price: 4.50 €
Lwowski dyrygent, kompozytor i pedagog profesor Adam Sołtys i jego uczniowie

Lwowski dyrygent, kompozytor i pedagog profesor Adam Sołtys i jego uczniowie
(A Lviv conductor, composer and pedagogue Professor Adam Sołtys and his disciples)

 • Price: 4.50 €
Utwory fletowe Johanna Wilhelma Gabrielskiego — ogólna charakterystyka oraz problem ich wartości i recepcji

Utwory fletowe Johanna Wilhelma Gabrielskiego — ogólna charakterystyka oraz problem ich wartości i recepcji
(Flute music by Johann Wilhelm Gabrielski — a general characteristic, questions of value and reception)

 • Price: 4.50 €
„Msza akademicka” Stanisława Kwiatkowskiego, czyli o genezie i życiu scenicznym pewnej gdańskiej kompozycji

„Msza akademicka” Stanisława Kwiatkowskiego, czyli o genezie i życiu scenicznym pewnej gdańskiej kompozycji
(„Msza akademicka” by Stanisław Kwiatkowski — that is on the genesis and stage performances of a certain Gdańsk composition)

 • Price: 4.50 €
Koncertowa aktywność nauczycieli akademickich a ich postawy wobec dziecięcej i młodzieżowej publiczności niepełnosprawnej

Koncertowa aktywność nauczycieli akademickich a ich postawy wobec dziecięcej i młodzieżowej publiczności niepełnosprawnej
(A concert activity of academic teachers and their attitudes to the handicapped child and teenager audience)

 • Price: 4.50 €
Terapia muzyczna jako droga ku wartościom

Terapia muzyczna jako droga ku wartościom
(A musical therapy as a way to values)

 • Price: 4.50 €
Odbiór utworu muzycznego przez dziecko przedszkolne

Odbiór utworu muzycznego przez dziecko przedszkolne
(Reception of a musical composition by a kindergarten child)

 • Price: 4.50 €
Muzyka środkiem i wartością w rozwijaniu wyobraźni twórczej młodzieży licealnej

Muzyka środkiem i wartością w rozwijaniu wyobraźni twórczej młodzieży licealnej
(Music as a means and value in developing creative imagination among grammar school youth)

 • Price: 4.50 €
Forma plastyczna a forma muzyczna — z doświadczeń kształcenia plastycznego studentów wychowania muzycznego Instytutu Muzyki

Forma plastyczna a forma muzyczna — z doświadczeń kształcenia plastycznego studentów wychowania muzycznego Instytutu Muzyki
(A plastic vs music form — from the experiences of the plastic education of music education students from the Institute of Music)

 • Price: 4.50 €
Specyfika zajęć umuzykalniających dla studentów kierunków pedagogicznych

Specyfika zajęć umuzykalniających dla studentów kierunków pedagogicznych
(The Specificity of Musical Classes for the Students of Pedagogy)

 • Price: 4.50 €
Muzyka wczesnego dzieciństwa a przygotowanie zawodowe nauczyciela

Muzyka wczesnego dzieciństwa a przygotowanie zawodowe nauczyciela
(The early childhood music and teacher professional preparation)

 • Price: 4.50 €