The Controversy over the Irreducible Complexity of Biochemical Systems Cover Image

Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych
The Controversy over the Irreducible Complexity of Biochemical Systems

Author(s): Dariusz Sagan
Subject(s): Philosophy, Philosophy of Science
Published by: Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
Keywords: irreducible complexity; intelligent design; theory of evolution; science, pseudoscience; intelligent cause; natural cause
Summary/Abstract: Piąty tom Biblioteki Filozoficznych Aspektów Genezy poświęcony jest analizie Michaela Behe’ego koncepcji nieredukowalnej złożoności, którą Behe opisał w pracy Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu (opublikowanej w polskim przekładzie jako czwarty tom Biblioteki Filozoficznych Aspektów Genezy). Według twórcy tej koncepcji na molekularnym poziomie życia istnieją układy charakteryzujące się nieredukowalną złożonością. Zdaniem Behe’ego cecha ta zarówno stanowi poważną przeszkodę dla wyjaśnienia powstania posiadających ją układów biochemicznych w ramach ewolucjonizmu darwinowskiego, jak i silnie przemawia na rzecz tezy, że układy tego typu zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną. Książka obejmuje tło historyczne teorii inteligentnego projektu, w której skład wchodzi koncepcja nieredukowalnej złożoności, oraz zarys głównych tez Behe’ego. Ponadto analizowane są zarzuty skierowane pod adresem koncepcji Behe’ego oraz propozycje ewolucjonistycznych wyjaśnień problemu nieredukowalnej złożoności. Do książki dołączono również wybór dziesięciu artykułów przetłumaczonych na język polski, których autorzy zabrali głos w sporze o nieredukowalną złożoność.

  • Print-ISBN-13: 978-83-926091-5-5
  • Page Count: 270
  • Publication Year: 2008
  • Language: Polish