Intelligent Design - New Understanding of Science? Cover Image

Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?
Intelligent Design - New Understanding of Science?

Contributor(s): Kazimierz Jodkowski (Editor)
Subject(s): Philosophy, Philosophy of Science
Published by: Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
Keywords: theory of evolution; intelligent design; methodological naturalism; supernaturalism; artificialism; epistemic framework; science, pseudoscience
Summary/Abstract: Drugi tom z serii Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy to zbiór artykułów poświęconych teorii inteligentnego projektu, która – według jej zwolenników – jest naukową alternatywą dla darwinowskiej teorii ewolucji drogą doboru naturalnego. Teoria inteligentnego projektu powstała stosunkowo niedawno, bo w 90. latach XX wieku, w Stanach Zjednoczonych, i dlatego nie cieszy się jeszcze dużym zainteresowaniem w Polsce, choć ten stan rzeczy stopniowo ulega zmianie. Tom pod redakcją Kazimierza Jodkowskiego jest pierwszą w Polsce monografią, całkowicie poświęconą różnym aspektom teorii inteligentnego projektu. Poruszane zagadnienia obejmują światopoglądowe, kulturowe, filozoficzne, socjologiczne i naukowe wymiary tej teorii. Autorzy przedstawiają i analizują spór o naukowość teorii inteligentnego projektu, jak również oceniają siłę rzeczowych argumentów za i przeciw niej, przy czym mają różny stosunek do tej teorii – są wśród nich zwolennicy, przeciwnicy, ale i tacy, którzy tylko częściowo przyznają jej rację. Jest to duża zaleta tej książki, gdyż rzeczowa dyskusja pomiędzy przedstawicielami obu stron sporu jest zjawiskiem niezwykle rzadkim. W Polsce jest to pierwsze takie przedsięwzięcie.Autorami zebranych w tym tomie artykułów są przedstawiciele zielonogórskiego środowiska filozoficznego, będący członkami Zielonogórskiej Grupy Lokalnej „Nauka a Religia”. Dodatkową zaletą książki są zawarte w niej tłumaczenia artykułów czołowych uczestników sporu teorii inteligentnego projektu z darwinizmem – Williama A. Dembskiego, jednego z najważniejszych teoretyków projektu, oraz Elliotta Sobera, prominentnego krytyka teorii inteligentnego projektu.

  • Print-ISBN-13: 978-83-926091-4-8
  • Page Count: 207
  • Publication Year: 2007
  • Language: Polish
Powrót projektu do nauk przyrodniczych

Powrót projektu do nauk przyrodniczych
(Reinstating Design within Science)

Kulturowe a filozoficzne tło neokreacjonizmu amerykańskiego

Kulturowe a filozoficzne tło neokreacjonizmu amerykańskiego
(Cultural and Philosophical Background of the American Neo-Creationism)

Spór o naukowość teorii inteligentnego projektu

Spór o naukowość teorii inteligentnego projektu
(The Controversy over the Scientific Status of Intelligent Design)

Teoria inteligentnego projektu a naukowa debata nad pochodzeniem

Teoria inteligentnego projektu a naukowa debata nad pochodzeniem
(Intelligent Design and the Scientific Debate on the Origin)

Kennetha R. Millera krytyka teorii inteligentnego projektu

Kennetha R. Millera krytyka teorii inteligentnego projektu
(Kenneth R. Miller's Critique of Intelligent Design)

Konflikt nauka-religia a teoria inteligentnego projektu

Konflikt nauka-religia a teoria inteligentnego projektu
(Science-Religion Conflict and Intelligent Design)

Co jest nie tak z Inteligentnym Projektem?

Co jest nie tak z Inteligentnym Projektem?
(What is Wrong with Intelligent Design)