Party of Right’s Thought and Politics Cover Image
 • Regular Price 30.00 €

Pravaška misao i politika
Party of Right’s Thought and Politics

Contributor(s): Jasna Turkalj (Editor), Zlatko Matijević (Editor), Stjepan Matković (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Political history, Modern Age, Recent History (1900 till today), 19th Century, Between Berlin Congress and WW I, Historical revisionism
Published by: Hrvatski institut za povijest
Keywords: Croatian Party of Right; Ante Starčević; Ivo Pilar; Party of Right; Frano Supilo, Josip Frank; Independent State of Croatia; Juraj Tomac; Rightist Movement
Summary/Abstract: With contributions by Zlatko Hasanbegović, Mira Kolar-Dimitrijević, Stjepan Matković, Jure Krišto, Marko Trogrlić, Zoran Grijak, Zlatko Matijević, Srećko Lipovčan, Ivica Miškulin, Mario Jareb, Goran Ante Blažeković

 • Print-ISBN-13: 978-953-6324-61-3
 • Page Count: 354
 • Publication Year: 2007
 • Language: Croatian
Umjesto predgovora

Umjesto predgovora
(Preface)

Dr. Ante Starčević: u povodu 110. obljetnice smrti (1823. – 1896.)

Dr. Ante Starčević: u povodu 110. obljetnice smrti (1823. – 1896.)
(Dr Ante Starčević, on the 110th anniversar y of his death (1823-1896))

 • Price: 4.00 €
Prilog istraživanju pravaškog pokreta 1880-ih

Prilog istraživanju pravaškog pokreta 1880-ih
(A Contribution to the study of the Rightist Movement in the 1880s)

 • Price: 5.00 €
Hrvatski klub i nastanak Stranke prava u Dalmaciji

Hrvatski klub i nastanak Stranke prava u Dalmaciji
(The Croat Club and the formation of the Party of Right in Dalmatia)

 • Price: 3.50 €
Islam i muslimani u pravaškoj ideologiji: o pokušaju gradnje “pravaške” džamije u Zagrebu 1908.

Islam i muslimani u pravaškoj ideologiji: o pokušaju gradnje “pravaške” džamije u Zagrebu 1908.
(Islam and Muslims in Rightist Ideology)

 • Price: 4.00 €
Jedan pogled na gospodarsku aktivnost pravaških vođa od 1861. do 1914. godine

Jedan pogled na gospodarsku aktivnost pravaških vođa od 1861. do 1914. godine
(A look at the economic activity of the leadership of the Party of Right , 1861-1914)

 • Price: 3.50 €
Između starog i modernog pravaštva

Između starog i modernog pravaštva
(‘Modern Rightism ’ – The Modernization of the Party of Right)

 • Price: 4.00 €
Kad pravaši pođu različitim putovima: Frano Supilo i Josip Frank o “novom kursu”

Kad pravaši pođu različitim putovima: Frano Supilo i Josip Frank o “novom kursu”
(Frano Supilo and Josip Frank on the “New Course ” and on the Rijeka Resolution of 1905)

 • Price: 4.50 €
Hrvatska i “hrvatsko pitanje” u korespondenciji Josipa Franka i Moritza von Auffenberg-Komarowa (1908. - 1910.)

Hrvatska i “hrvatsko pitanje” u korespondenciji Josipa Franka i Moritza von Auffenberg-Komarowa (1908. - 1910.)
(Croatia and ‘the Croat Question’ in the correspondence of Josip Frank and Moritz von Auffenberg -Komarow (1908-1910))

 • Price: 4.00 €
Doprinos vrhbosanskog nadbiskupa dr. Josipa Stadlera djelovanju Stranke prava u Bosni i Hercegovini tijekom Prvoga svjetskog rata

Doprinos vrhbosanskog nadbiskupa dr. Josipa Stadlera djelovanju Stranke prava u Bosni i Hercegovini tijekom Prvoga svjetskog rata
(The Contribution of the Bosnian Archbishop Josip Stadler to the work of the Party of Right in Bosnia and Hercegovina)

 • Price: 5.00 €
Politika i sudbina: dr. Ivo Pilar i njegova borba za samostojnost hrvatskog naroda

Politika i sudbina: dr. Ivo Pilar i njegova borba za samostojnost hrvatskog naroda
(Politics and Fate : Dr. Ivo Pilar and his struggle for the independence of the Croats)

 • Price: 4.00 €
Relevantnost Matoševih sudova o Anti Starčeviću

Relevantnost Matoševih sudova o Anti Starčeviću
(The Relevance of Matoš ’ Judgments of Ante Starčević – today)

 • Price: 4.00 €
Pravaš i svećenik – skica za portret Jurja Tomca

Pravaš i svećenik – skica za portret Jurja Tomca
(Rightist and Priest – outline for a portrait of the life of Juraj Tomac)

 • Price: 5.00 €
Hrvatski nacionalisti i djelo Ante Starčevića od atentata u Marseilleu do uspostave Nezavisne Države Hrvatske (1934. - 1941.)

Hrvatski nacionalisti i djelo Ante Starčevića od atentata u Marseilleu do uspostave Nezavisne Države Hrvatske (1934. - 1941.)
(Croatian nationalists and the legacy of Ante Starčević : from the assassination in Marseilles to the formation of the Independent State Croatia (1934-1941))

 • Price: 5.00 €
Hrvatska stranka prava 1990. godine: obnova, djelovanje i uzroci raskola

Hrvatska stranka prava 1990. godine: obnova, djelovanje i uzroci raskola
(The Croatian Party of Right – 1990: Renewal , Activity , and the Cause of the Split)

 • Price: 4.00 €