Zagreb Political Journals Between Years 1848-1850. Cover Image
  • Regular Price 20.00 €

Zagrebački politički listovi 1848.-1850. godine : izabrani članci
Zagreb Political Journals Between Years 1848-1850.

Author(s): Tomislav Markus
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Cultural history, Media studies, Political history, Modern Age, 19th Century
Published by: Hrvatski institut za povijest
Keywords: political journalism; history of political journalism; Zagreb Political Journals
Summary/Abstract: Tekstovi zagrebačkih političkih listova iz razdoblja 1848.-1850. predstavljaju jedno od najvažnijih izvora za proučavanje tadašnjih političkih, vojnih, društvenih, privrednih i drugih zbivanja i procesa u Banskoj Hrvatskoj. U njima su dolazila do izražaja težnje, interesi i ciljevi hrvatskih javnih djelatnika, od pojedinaca, preko pojedinih interesnih grupa do hrvatskih državnih ustanova. Tadašnji listovi, jedini u sjevernoj Hrvatskoj, svjedoče o određenom stupnju razvitka političkog javnog mnijenja i moderne političke kulture u hrvatskom društvu u kojem su upravo tada, u proljeće 1848., ukinuti kmetski odnosi i provedenih izbori za prvi nestaleški Sabor. Novinski članci predstavljaju, doduše, sami po sebi, objavljen materijal, ali mogućnosti njegovog korištenje za historičare vrlo je ograničena, jer samo na jednom mjestu - u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu - postoji cjelovito sačuvana zbirka svih tadašnjih listova. Iz tih razloga postoji, vjerujem, potreba da se donese izbor članaka iz tadašnjih listova, koji bi trebali pružiti, po mogućnosti, vjerodostojnu sliku kako o tadašnjim prilikama u Hrvatskoj, ali i o ljudima, koji su uređivali zagrebačke listove, odnosno surađivali u njima. Jedini dosadašnji izbor s tekstovima iz zagrebačkog tiska 1848.-1850. (Vaso Bogdanov, Hrvatska ljevica u godinama revolucije 1848-49 u svijetlu naše četrdesetosmaške štampe, Zagreb 1949) ne zadovoljava niti osnovne kriterije stručnog priređivanja građe, zbog mijenjanja pravopisa, fragmentarnog donošenja tekstova i to skoro isključivo iz Slavenskog Juga, s ciljem dokazivanja određenih interpretacija priređivača i izostavljanja tekstova iz većine listova (većim dijelom iz Novina dalmatinsko-hervatsko-slavonskih, a potpuno iz Agramer Zeitunga, Sudslawische Zeitunga i Jugoslavenskih novina).

  • Print-ISBN-10: 953-6324-53-9
  • Page Count: 440
  • Publication Year: 2005
  • Language: Croatian