Bogoslav Šulek (1816-1895) and His Time Cover Image
  • Regular Price 20.00 €

Bogoslav Šulek (1816.-1895.) i njegovo doba
Bogoslav Šulek (1816-1895) and His Time

Author(s): Tomislav Markus
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Social Sciences, Sociology, Modern Age, 19th Century
Published by: Hrvatski institut za povijest
Summary/Abstract: Poput mnogih drugih ljudi u XIX. stoljeću Bogoslav Šulek bio je izrazito svestran čovjek. Djelovao je prije afirmacije uske specijalizacije kao jedino «legitimnog» načina znanstvenog istraživanja. Pisao je o mnogim stvarima, od politike do botanike, od fizike i kemije do šumarstva, koje danas izgledaju bez međusobne veze. Smatram da je je uska specijalizacija učinila puno više štete nego koristi i da pravo znanstveno istraživanje treba biti interdisciplinarno, ne samo unutar humanističkih područja, već i uz njihovo povezivanje s naturalističkim – posebno biološkim i ekološkim – disciplinama. No, danas je jednostavno nemoguće ostvariti svestranost kakva je još bila moguća u XIX. stoljeću, posebno ako se želi izbjeći površnost i dilentatizam. Stoga je i ova monografija nejednaka u obradi pojedinih tema. Detaljnije su analizirana ona područja Šulekove djelatnosti s kojima je autor, po svojem obrazovanju odnosno povijesnim istraživanjima, familijarniji. To se, ponajprije, odnosi na Šulekovu političku djelatnost, odnosno njegove političke članke u novinskoj periodici. Detaljnije su obrađena i njegova sociološka shvaćanja, kao i tumačenja novih prirodo-znanstvenih teorija, posebno teorije evolucije. Kod nekih drugih tema, poput jezika ili botanike, morao sam se više oslanjati na literaturu. Svakako, i ovdje sam nastojao uzeti u obzir izvorne Šulekove stavove. Iz istog razloga kritičke su primjedbe navedene kod onih područja, kod kojih se osjećam kompetentnim da ih iznesem.

  • Print-ISBN-13: 978-953-6324-64-4
  • Page Count: 240
  • Publication Year: 2008
  • Language: Croatian