17TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CORPORATE GOVERNANCE: SMALL ECONOMIES IN THE PROCESS OF CONFRONTING GEOSTRATEGIC INTERESTS Cover Image
 • Offer for Individuals Only 100.00 €

17. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU: MALE EKONOMIJE U PROCESU SUČELJAVANJA GEOSTRATEŠKIH INTERESA
17TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CORPORATE GOVERNANCE: SMALL ECONOMIES IN THE PROCESS OF CONFRONTING GEOSTRATEGIC INTERESTS

Contributor(s): Milan Pucarević (Editor), Milenko Krajišnik (Editor)
Subject(s): National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Energy and Environmental Studies, Economic development, Environmental interactions, Financial Markets, Fiscal Politics / Budgeting, Accounting - Business Administration, Human Resources in Economy, ICT Information and Communications Technologies, Globalization, Socio-Economic Research, Geopolitics
Published by: Finrar d.o.o Banja Luka
Keywords: corporate governance; small economies; geostrategic interests; geopolitics;
Summary/Abstract: Banja Vrućica, 17-19. maj 2023.

 • E-ISBN-13: 978-99955-83-34-7
 • Page Count: 383
 • Publication Year: 2023
 • Language: Bosnian, Serbian
GEOPOLITIKA NE MOŽE ODGODITI ZELENU TRANZICIJU U SRBIJI

GEOPOLITIKA NE MOŽE ODGODITI ZELENU TRANZICIJU U SRBIJI
(GEOPOLITICS CANNOT DELAY THE GREEN TRANSITION IN SERBIA)

 • Price: 10.00 €
GEOSTRATEŠKA SUČELJAVANJA: EKONOMSKE POSLEDICE

GEOSTRATEŠKA SUČELJAVANJA: EKONOMSKE POSLEDICE
(GEOSTRATEGIC INTERACTIONS: ECONOMIC CONSEQUENCES)

 • Price: 10.00 €
RAD I ŽIVOT U 2050. GODINI: RADNE I ŽIVOTNE VRIJEDNOSTI RAZLIČITIH GENERACIJA I UTICAJ NA PREDUZEĆA

RAD I ŽIVOT U 2050. GODINI: RADNE I ŽIVOTNE VRIJEDNOSTI RAZLIČITIH GENERACIJA I UTICAJ NA PREDUZEĆA
(THE WORK AND LIFE IN 2050: THE WORK-LIFE VALUES OF DIFFERENT GENERATIONS AND IMPLICATION FOR BUSINESSES)

 • Price: 10.00 €
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJA

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJA
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TRANSFORMATION)

 • Price: 10.00 €
MALE, NEDOVOLJNO RAZVIJENE ZEMLJE – IZMEĐU PATOLOŠKE MOĆI MULTINACIONALNIH KOMPANIJA I „ŽIVOG PIJESKA” DARVINIZMA

MALE, NEDOVOLJNO RAZVIJENE ZEMLJE – IZMEĐU PATOLOŠKE MOĆI MULTINACIONALNIH KOMPANIJA I „ŽIVOG PIJESKA” DARVINIZMA
(SMALL, UNDERDEVELOPED COUNTRIES - BETWEEN THE PATHOLOGICAL POWER OF MULTINATIONAL COMPANIES AND THE “QUICKSAND” OF DARWINISM)

 • Price: 10.00 €
UPRAVLJANJE VALUTNIM RIZIKOM

UPRAVLJANJE VALUTNIM RIZIKOM
(CURRENCY RISK MANAGEMENT)

 • Price: 10.00 €
MENADŽERSKA POHLEPA – KRAJ EPOHE KORPORATIVNOG KAPITALIZMA

MENADŽERSKA POHLEPA – KRAJ EPOHE KORPORATIVNOG KAPITALIZMA
(MANAGERIAL GREED – THE END OF THE ERA OF CORPORATE CAPITALISM)

 • Price: 10.00 €
OTPORNOST MALIH EKONOMIJA NA UČESTALE GLOBALNE KRIZE (S OSVRTOM NA REPUBLIKU SRPSKU I BOSNU I HERCEGOVINU)

OTPORNOST MALIH EKONOMIJA NA UČESTALE GLOBALNE KRIZE (S OSVRTOM NA REPUBLIKU SRPSKU I BOSNU I HERCEGOVINU)
(RESISTANCE OF SMALL ECONOMIES TO FREQUENT GLOBAL CRISIS (WITH REFERENCE TO REPUBLIKA SRPSKA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA))

 • Price: 10.00 €
KORPORATIVNA STRATEGIJA U METAVERZUMU: MOGUĆNOSTI I IZAZOVI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

KORPORATIVNA STRATEGIJA U METAVERZUMU: MOGUĆNOSTI I IZAZOVI DIGITALNE TRANSFORMACIJE
(METAVERSING THE CORPORATE STRATEGY: THE OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF DIGITAL TRANSFORMATION)

 • Price: 10.00 €
GEOEKONOMIJA, DIGITALIZACIJA I STRATEŠKI PRAVCI ODRŽIVOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE

GEOEKONOMIJA, DIGITALIZACIJA I STRATEŠKI PRAVCI ODRŽIVOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE
(GEOECONOMICS, DIGITALIZATION AND STRATEGIC DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SRPSKA)

 • Price: 10.00 €
MALA OTVORENA EKONOMIJA I INSTRUMENTI EKONOMSKIH POLITIKA

MALA OTVORENA EKONOMIJA I INSTRUMENTI EKONOMSKIH POLITIKA
(SMALL OPEN ECONOMY AND INSTRUMENTS OF ECONOMIC POLICIES)

 • Price: 10.00 €
FINANSIJSKA PODRŠKA REALNOM SEKTORU U POSTIZANJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA

FINANSIJSKA PODRŠKA REALNOM SEKTORU U POSTIZANJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA
(FINANCIAL SUPPORT TO THE REAL SECTOR IN ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs))

 • Price: 10.00 €
„NARODNE” OBVEZNICE KAO ODGOVOR NA FINANSIJSKU KRIZU

„NARODNE” OBVEZNICE KAO ODGOVOR NA FINANSIJSKU KRIZU
("NATIONAL" BONDS AS THE ANSWER TO THE FINANCIAL CRISIS)

 • Price: 10.00 €
RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U DRUGE SUBJEKTE PO MODELU FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT (FVOCI)

RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U DRUGE SUBJEKTE PO MODELU FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT (FVOCI)
(ACCOUNTING OF INVESTMENTS IN OTHER ENTITIES ACCORDING TO THE MODEL OF FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME (FVOCI))

 • Price: 10.00 €
RAT BEZ BARUTA I UBRZANJE NAUČNO-TEHNIČKOG PROGRESA

RAT BEZ BARUTA I UBRZANJE NAUČNO-TEHNIČKOG PROGRESA
(WAR WITHOUT GUN POWDER AND RAPID SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS)

 • Price: 10.00 €
IZAZOVI, OGRANIČENJA I PREDNOSTI MALIH EKONOMIJA U PROCESU ZELENE TRANZICIJE

IZAZOVI, OGRANIČENJA I PREDNOSTI MALIH EKONOMIJA U PROCESU ZELENE TRANZICIJE
(CHALLENGES, LIMITATIONS AND ADVANTAGES OF SMALL ECONOMY IN THE PROCESS OF GREEN TRANSITION)

 • Price: 10.00 €
UTICAJ ODRŽIVOG POSLOVANJA I KOMPANIJA PRIRODNE IMOVINE NA PROMJENE U KORPORATIVNOM I JAVNOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE

UTICAJ ODRŽIVOG POSLOVANJA I KOMPANIJA PRIRODNE IMOVINE NA PROMJENE U KORPORATIVNOM I JAVNOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE
(THE IMPACT OF SUSTAINABLE BUSINESS AND NATURAL ASSET COMPANIES ON CHANGES IN THE CORPORATE AND PUBLIC SECTOR OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

 • Price: 10.00 €
STRATEGIJSKI ZNAČAJ HUMANOG KAPITALA

STRATEGIJSKI ZNAČAJ HUMANOG KAPITALA
(THE STRATEGIC IMPORTANCE OF HUMAN CAPITAL)

 • Price: 10.00 €
UPRAVLJANJE GENERACIJAMA Y I Z: PRONALAŽENJE RAVNOTEŽE IZMEĐU OČEKIVANJA I POSLOVNIH POTREBA

UPRAVLJANJE GENERACIJAMA Y I Z: PRONALAŽENJE RAVNOTEŽE IZMEĐU OČEKIVANJA I POSLOVNIH POTREBA
(MANAGING GENERATIONS Y AND Z: FINDING A BALANCE BETWEEN EXPECTATIONS AND BUSINESS NEEDS)

 • Price: 10.00 €
UTICAJ DOHODOVNE NEJEDNAKOSTI NA PRIVREDNI RAST MALIH EKONOMIJA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE

UTICAJ DOHODOVNE NEJEDNAKOSTI NA PRIVREDNI RAST MALIH EKONOMIJA – SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE
(IMPACT OF INCOME INEQUALITY ON THE ECONOMIC GROWTH OF SMALL ECONOMICS – THE CASE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND SERBIA)

 • Price: 10.00 €