Economy and entropy. How to get out of the polycrisis? Cover Image

Gospodarka i entropia. Jak wyjść z polikryzysu?
Economy and entropy. How to get out of the polycrisis?

Author(s): Edwin Bendyk, Alicja Boryń, Ivar Eckeland, Zenon Foltynowicz, Maciej J. Grodzicki, Jerzy Hausner, Aleksander Jakimowicz, Andrzej Kassenberg, Michał Krzykawski, Joanna Kulczycka, Mikołaj Lewicki, Michał Możdżeń, Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Wojciech Paprocki, Jan Popczyk, Bożena Ryszawska, Wojciech Stanek, Magdalena Wojnarowska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, National Economy, Political Theory, Political Sciences, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: Economy; entropy; polycrisis
Summary/Abstract: Ta publikacja może pełnić funkcję ważnego podręcznika czy przewodnika pokazującego sposoby rozwijania nowych wyobrażeń o ekonomii. Autorzy proponują całościowy, alternatywny język mówienia o gospodarce i kryzysach, co jest konieczne do tego, aby odejść od zgubnej oczywistości oddzielnego zajmowania się ekonomią, społeczeństwem i technologią. Książka jest świadectwem prawdziwej interdyscyplinarności, pokazującej, że nie można redukować ekonomii do zaspokajania potrzeb w porządku czysto materialnym, ponieważ wszystkie pojęcia ekonomiczne angażują i mobilizują cały system. Zaprezentowane w książce stanowiska będą wzbudzać dyskusje. Cieszę się, że mogłam być jedną z pierwszych czytelniczek pierwszej takiej pracy napisanej w języku polskim. z recenzji prof. Małgorzaty Jacyno (Uniwersytet Warszawski) To jedna z ciekawszych i ambitniejszych prób holistycznego spojrzenia na procesy gospodarcze, z uwzględnieniem działania praw termodynamiki, samoorganizacji systemów żywych i zmian klimatu wskutek działalności człowieka. Stanowi interesującą próbę połączenia pozornie odległych dziedzin i dyscyplin naukowych, jakimi są fizyka (w tym energetyka), nauki społeczne (w tym ekonomia i nauki o polityce) i nauki przyrodnicze. Hausner i Krzykawski, jako redaktorzy i współautorzy tej publikacji, pokazują nowe kierunki badań w ekonomii oraz zdecydowaną przewagę badań interdyscyplinarnych nad wąskospecjalistycznymi.Odbiorcami tej książki powinni być wszyscy ci, którym bliska jest problematyka transformacji energetycznej, a także budowa regeneracyjnych systemów gospodarczych, społecznych i przyrodniczych, w tym złożonych systemów terytorialnych. z recenzji prof. Tadeusza Markowskiego (Uniwersytet Łódzki)

  • Print-ISBN-13: 978-83-67450-36-2
  • Page Count: 438
  • Publication Year: 2023
  • Language: Polish