VAT fraud during the pandemic and digitalization of the economy Cover Image

Oszustwa związane z VAT w dobie pandemii i cyfryzacji gospodarki
VAT fraud during the pandemic and digitalization of the economy

Contributor(s): Edyta Małecka-Ziembińska (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Criminal Law, Public Administration, International relations/trade, Law on Economics, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting, Accounting - Business Administration, ICT Information and Communications Technologies, Business Ethics, EU-Legislation, Commercial Law, Administrative Law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: e-handel;podatki;finanse publiczne;Covid-19;kontrola podatkowa;cyfryzacja;VAT;ryzyko podatkowe;oszustwa podatkowe;luka VAT;
Summary/Abstract: Celem monografii jest próba identyfikacji wpływu pandemii oraz rozwoju gospodarki cyfrowej na skalę i formę oszustw związanych z VAT, szczególnie w transakcjach transgranicznych z wykorzystaniem konstrukcji „znikającego przedsiębiorcy /podatnika”. Charakterystyce i ocenie poddano także podejmowane w Polsce oraz z inicjatywy UE działania zmierzające do uproszczenia i uszczelnienia poboru tego podatku. Rozważania skoncentrowano na aspektach fiskalnych i nowych tendencjach oszustw związanych z VAT (część pierwsza) oraz kwestiach normatywnych tych oszustw i podejmowanych przeciwko nim inicjatywach (część druga). Przyjęty podział nie ma charakteru dychotomicznego, gdyż przedstawione zagadnienia wzajemnie się przenikają i warunkują, pozwolił jednak wyeksponować wpływ pandemii i gospodarki cyfrowej na funkcjonowanie podatników VAT, w tym także tych nieuczciwych, oraz organów podatkowych wymierzających, pobierających i uszczelniających ten podatek.

  • E-ISBN-13: 978-83-8211-182-8
  • Print-ISBN-13: 978-83-8211-181-1
  • Page Count: 198
  • Publication Year: 2023
  • Language: Polish
Luka VAT i jej konsekwencje dla finansów publicznych – perspektywa UE i Polski

Luka VAT i jej konsekwencje dla finansów publicznych – perspektywa UE i Polski
(VAT gap and its consequences for public finances – EU and Poland perspective)

Oszustwa związane z VAT. Ewolucja oszustw typu MTIC

Oszustwa związane z VAT. Ewolucja oszustw typu MTIC
(VAT fraud. The evolution of MTIC Fraud)

Ryzyko podatkowe związane z VAT w czasach pandemii

Ryzyko podatkowe związane z VAT w czasach pandemii
(Tax risk in VAT during the pandemic)

Oszustwa związane z VAT z udziałem platform cyfrowych

Oszustwa związane z VAT z udziałem platform cyfrowych
(VAT frauds in e-commerce)

Wykroczenia i przestępstwa związane z VAT – ujęcie normatywne

Wykroczenia i przestępstwa związane z VAT – ujęcie normatywne
(Crimes and offenses in VAT – normative approach)

Metody ograniczania luki VAT

Metody ograniczania luki VAT
(Methods of reducing the VAT gap)

Dochowanie należytej staranności na gruncie VAT w dobie cyfryzacji

Dochowanie należytej staranności na gruncie VAT w dobie cyfryzacji
(Due diligence in the field of VAT in the age of digitization)

Międzynarodowa pomoc administracyjna państw członkowskich UE w zapobieganiu i zwalczaniu oszustw związanych z VAT

Międzynarodowa pomoc administracyjna państw członkowskich UE w zapobieganiu i zwalczaniu oszustw związanych z VAT
(International administrative assistance of EU Member States in preventing and combating VAT fraud)

Zakończenie

Zakończenie
(Conclusions)