"Prevention of Peer and Gender-Based Violence At School: Strengthening the Partnership Between Teachers and Parents" - Manual Cover Image

“Prevencija vršnjačkog i rodno utemeljenog nasilja u školi: Jačanje partnerstva nastavnika i roditelja” - Priručnik
"Prevention of Peer and Gender-Based Violence At School: Strengthening the Partnership Between Teachers and Parents" - Manual

Contributor(s): Monja Šuta-Hibert (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Education, Civil Law, Communication studies, School education, State/Government and Education, Studies in violence and power, Family and social welfare, Sociology of Education
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: education; school: violence; gender; teacher; parent; children; communication; forms of violence; roles; responsibilities;
Summary/Abstract: Početkom školske 2016/2017. godine TPO Fondacija je počela realizaciju projekta “Vršnjačko i rodno utemeljeno nasilje u školi”. Veliko nam je zadovoljstvo naglasiti da su uvodne aktivnosti ovoga projekta bile realizirane u smjeru uspostavljanja čvrstog partnerstva kako sa Ministarstvom za obrazovanje, znanost i mlade Županije Sarajevo, Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije i Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Središnja Bosna, tako i s nastavnicima i pedagozima trideset različitih osnovnih škola iz navedenih županija. Uspostavljena suradnja je rezultirala nizom održanih sastanaka strateškoga planiranja na kojima su zajedničkim radom definirane aktualne potrebe i programske aktivnosti koje se realiziraju u okviru ovog trogodišnjeg projekta. Jedna od njih je jačanje nastavničkih kompetencija za uspostavljanje i očuvanje produktivne suradnje s roditeljima. Svi naši partneri su se, bez izuzetka, izjasnili da je to jedan od nezaobilaznih segmenata rada u procesu podizanja svijesti, prevencije i sprječavanja vršnjačkog i rodno utemeljenog nasilja u školi osobito zbog činjenice da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji zadovoljavajući broj obrazovnih inicijativa, didaktičkih materijala i radionica na ovu temu. U namjeri da svjesno preuzmemo ulogu pažljivog/e slušatelja/ice, pouzdanog/e partnera/ice i aktivnog/e realizatora/ice, TPO Fondacija je zaslužna za objavljivanje ovoga Priručnika koji je nastao zahvaljujući sinergijskome djelovanju deset stručnjaka iz oblasti obrazovanja, pedagogije, psihologije, psihijatrije, informacijskokomunikacijskih znanosti, itd. Njihovi autorski prilozi i prikupljeni modeli radionica za rad s roditeljima ponudili su neke od mogućih odgovora na pitanja koja se tiču međusobne uloge i odgovornosti škole, nastavnika i roditelja, zakonskih osnova i uporišta koja propisuju i preporučuju njihovu aktivnu suradnju te općenito jačanja komunikacije roditelja i nastavnika. Autori su se također potrudili svim čitateljima pružiti osnovne informacije o najprisutnijim oblicima nasilja nad učenicimam u školi i prijedloge na koji način školska zajednica i roditelji mogu zajednički djelovati u oblasti prevencije i sprječavanja ovih društvenih problema. Potrebno je naglasiti da ovaj Priručnik predstavlja početnu i uzlaznu stepenicu na putu ka izgradnji ne samo bolje suradnje između nastavnika i roditelja, već i snažne i pozitivne školske zajednice. Iskreno se nadamo da ćemo zajedno s našim brojnim partnerima iz formalnog i neformalnog sektora istrajati na ovome putu i zajednički svjedočiti boljem i pravednijem obrazovanju za svu našu djecu. Posebnu zahvalnost dugujemo učenicima koji su u okviru međunarodne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno utemeljenog nasilja” oslikali veliki broj ilustracija predstavljenih u ovome Priručniku i time ga dodatno učinili jedinstvenim. Također zahvaljujemo Emini Jusufbegović, stručnoj suradnici Ministarsva obrazovanja, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, Ivici Augustinoviću, višem stručnom suradniku za poslove i zadatke predškolskog odgoja i obrazovanja i osnovnog školstva Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Središnja Bosna kao i Melisi Mizdrak, stručnoj savjetnici u Ministarstvu za obrazovanje, znanost i mlade Županije Sarajevo, koji su svojim zalaganjem i posvećenošću omogućili uspješnu integraciju predloženih sadržaja u postojeći obrazovni sustav. Na kraju unaprijed zahvaljujemo svim nastavnicima, pedagozima, roditeljima, ali i učenicima koji neće dopustiti da ovaj obrazovni materijal ostane neiskorišteni izvor informacija.

  • Print-ISBN-13: 978-9926-422-10-3
  • Page Count: 149
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian
Uloge i odgovornosti: škola, nastavnik/ca, roditelj/ica

Uloge i odgovornosti: škola, nastavnik/ca, roditelj/ica
(Roles and responsibilities: school, teacher, parent)

Zakonske osnove i uporišta koja propisuju i preporučuju aktivnu suradnju škole, nastavnika i roditelja

Zakonske osnove i uporišta koja propisuju i preporučuju aktivnu suradnju škole, nastavnika i roditelja
(Legal Foundations and Foundations that Prescribe and Recommend the Active Cooperation of Schools, Teachers and Parents)

Jačanje komunikacije roditelja i nastavnika

Jačanje komunikacije roditelja i nastavnika
(Strengthening Communication Between Parents and Teachers)

Najčešći oblici nasilja unutar i oko škole

Najčešći oblici nasilja unutar i oko škole
(The Most Common Forms of Violence in and Around School)

Dvojbe i savjeti roditelja

Dvojbe i savjeti roditelja
(Parents' Doubts and Advice)