Women in a Globalizing World – IV: Empowerment and Challenges Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Küreselleşen Dünyada Kadın – IV: Güçlenme ve Zorluklar
Women in a Globalizing World – IV: Empowerment and Challenges

Contributor(s): Zeynep Banu Dalaman (Editor), Suat Dönmez (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Gender Studies, Geography, Regional studies, Human Geography, Civil Society, Sociology, Higher Education , Sociology of Politics
Published by: Transnational Press London
Keywords: Gender; Society and Politics; Türkçe Seri; Feminist Hareket; kadin; Kadının Yoksullaşması; Modern Kadın Meddah; Turkey; Türkiye’de Kadın İstihdamı; Zeynep Banu Dalaman; gender equality; gender equality plan; gender equality in higher education
Summary/Abstract: The aim of this research is to discuss the key elements of the gender equality plan (GEP) development process in the universities and other research institutions, based on the experiences of the Gender Equality Plan preparation process at Yaşar University within the scope of the Horizon 2020 project titled “Linking Research and Innovation for Gender Equality (CALIPER)” from the perspective of the effects of the European Union financial supports on the institutional change process. The scope of the research includes the analysis process of the data obtained from the semi-structured interviews, focus groups and surveys conducted within the scope of internal and external current situation analysis, using qualitative and quantitative research methods. Through the research, main gaps in institutional processes, practices and procedures related to gender equality were identified under six key areas: human resources, institutional governance, research, teaching, institutional communication and gender-based harassment. The result of the research highlights the importance of evaluating the institutional factors and procedures with a multidimensional perspective in the planning and implementation of the institutional change process with respect to gender equality.

 • E-ISBN-13: 978-1-80135-221-5
 • Print-ISBN-13: 978-1-80135-220-8
 • Page Count: 207
 • Publication Year: 2023
 • Language: Turkish
Yükseköğretim Kurumları için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı Geliştirme: Caliper Projesi Deneyimi

Yükseköğretim Kurumları için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı Geliştirme: Caliper Projesi Deneyimi
(Developing Gender Equality Plans for Higher Education Institutions: Caliper Project Experience)

 • Price: 2.00 €
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Cam Tavan Algılarının İncelenmesi

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Cam Tavan Algılarının İncelenmesi
(Examining The Glass Ceiling Perceptions of Education Faculty Members)

 • Price: 2.00 €
Kadının Yoksullaşması: Sağlık Hakkı Bağlamında Hijyen Ürünlerine Erişim

Kadının Yoksullaşması: Sağlık Hakkı Bağlamında Hijyen Ürünlerine Erişim
(Feminisation of Poverty: Access to Hygiene Products in The Context of The Right to Health)

 • Price: 2.00 €
Türkiye’de Kalkınma Planlarının Yapılandırmasında Kadının Güçlen(diril)mesi Paradigması ve Arka Plan Analizi

Türkiye’de Kalkınma Planlarının Yapılandırmasında Kadının Güçlen(diril)mesi Paradigması ve Arka Plan Analizi
(Women’s Empowerment Paradigm and Background Analysis in Structuring Development Plans in Turkey)

 • Price: 2.00 €
Türkiye’de Kadın İstihdamı Üzerine Değerlendirmeler

Türkiye’de Kadın İstihdamı Üzerine Değerlendirmeler
(Considerations on Women Employment in Turkey)

 • Price: 2.00 €
Coğrafyaya Cinsiyet Temelinde Yeniden Bakmak: Kuramsal Bir Tartışma

Coğrafyaya Cinsiyet Temelinde Yeniden Bakmak: Kuramsal Bir Tartışma
(Rethinking Geography from Gender Perspective: A Theoretical Discussion)

 • Price: 2.00 €
Mekânsal Adaletin Ekofeminizm Bağlamında Değerlendirilmesi

Mekânsal Adaletin Ekofeminizm Bağlamında Değerlendirilmesi
(The Evaluation of Spatial Justice in The Context of Ecofeminism)

 • Price: 2.00 €
Dönem Film Afişlerinde Yer Alan Kadın Giysilerinin Özellikleri ve Afişlerin Göstergebilim ile Analizi

Dönem Film Afişlerinde Yer Alan Kadın Giysilerinin Özellikleri ve Afişlerin Göstergebilim ile Analizi
(Characteristics of Women’s Clothing in Period Movie Posters and Analysis of Posters with Semiotics)

 • Price: 2.00 €
Sanat Pazarında Kadın Olmak ve Feminist Hareket

Sanat Pazarında Kadın Olmak ve Feminist Hareket
(Being A Woman in The Art Market and The Feminist Movement)

 • Price: 2.00 €
Jeanette Winterson’ın Taş Tanrılar Romanında Ataerkil Düzene Yeşil Bir Başkaldırı

Jeanette Winterson’ın Taş Tanrılar Romanında Ataerkil Düzene Yeşil Bir Başkaldırı
(A Green Rebellion to Patriarchy in Jeanette Winterson’s Stone Gods)

 • Price: 2.00 €
Tiyatromuzda Modern Kadın Meddah Uygulamalarından İki Örnek: Kadın Olmak - Zilli Şıh

Tiyatromuzda Modern Kadın Meddah Uygulamalarından İki Örnek: Kadın Olmak - Zilli Şıh
(Two Examples from Modern Female Meddah Applıcatıons in Our Theatre: “Kadın Olmak” – “Zilli Şıh”)

 • Price: 2.00 €
Atatürk Devri Türk Romanında Yeni Bir Mesleğin Yansıması Olarak Daktilo Kız Tipi

Atatürk Devri Türk Romanında Yeni Bir Mesleğin Yansıması Olarak Daktilo Kız Tipi
(Typing Girl Type As A Reflectıon of A New Professıon in The Atatürk Era Turkish Novel)

 • Price: 2.00 €
Netflix Türkiye “Orijinal” Dizilerindeki Cinsiyet Temsilleri Üzerine Feminist Bir Okuma

Netflix Türkiye “Orijinal” Dizilerindeki Cinsiyet Temsilleri Üzerine Feminist Bir Okuma
(A Feminist Reading on Gender Representatıons in Netflix Turkey “Original” Series)

 • Price: 2.00 €
Ev İçi Emeğin Sinemadaki İmgeleri

Ev İçi Emeğin Sinemadaki İmgeleri
(The Images of Domestic Labor in The Cinema)

 • Price: 2.00 €