The Third Europe 2/1997 - Central Europe - Neuroses, Dilemmas, Utopias Cover Image

A Treia Europă 2/1997 - Europa Centrala - Nevroze, dileme, utopii
The Third Europe 2/1997 - Central Europe - Neuroses, Dilemmas, Utopias

Contributor(s): Adriana Babeți (Editor), Cornel Ungureanu (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Social Sciences, Language and Literature Studies, Cultural history, Geography, Regional studies, Regional Geography, Studies of Literature, Political Philosophy, Political Theory, Political history, Social history, Modern Age, Recent History (1900 till today), Nationalism Studies, Sociology of Culture, Geopolitics, Politics and Identity, Identity of Collectives
Published by: EDITURA POLIROM S.A.
Keywords: Europe; Central Europe; Eastern Europe; politics; identity; culture; literature; geopolitics; modern age; 20th century; political philosophy;
Summary/Abstract: Europa Centrală - nevroze, dileme, utopii inaugurează o colecție editorială, „A treia Europă”, lansată la Polirom (seria teoretică) și, în paralel, la Univers (seria de ficțiune). O antologie de acest gen, reunind nume și texte consacrate ale domeniului, se dorește în primul rînd un instrument de lucru operativ și eficient, delimitînd - pe cît posibil- un cîmp de studiu, aproximînd o paradigmă, configurînd, cu alte cuvinte, o serie de repere în funcție de care s-ar putea dezvolta o strategie de cercetare. Pornind de la aceste premise, s-ar părea că oportunitatea și utilitatea unei asemenea antologii nu riscă să fie pusă la îndoială. Și totuși. E, încă, Europa Centrală o temă de actualitate? Mai poate fi interesat cititorul român de o asemenea problematică?

  • Print-ISBN-10: 973-683-006-3
  • Page Count: 340
  • Publication Year: 1997
  • Language: Romanian
I. Un concept cu geometrie variabilă - Redescoperirea europei centrale

I. Un concept cu geometrie variabilă - Redescoperirea europei centrale
(I. A Concept with Variable Geometry - Rediscovering Central Europe)

Europa centrală sau Mitteleuropa?

Europa centrală sau Mitteleuropa?
(Central Europe or Mitteleuropa?)

Mitteleuropa

Mitteleuropa
(Central Europe)

Încercare de istorie semantică

Încercare de istorie semantică
(Semantic History Essay)

Mitteleuropa „hinternațională” sau total germană

Mitteleuropa „hinternațională” sau total germană
("International" or Fully German Mitteleuropa)

Europa centrală: o comunitate de supliciu și memorie

Europa centrală: o comunitate de supliciu și memorie
(Central Europe: A Community of Suffering and Memory)

Să nu ne înșelăm asupra paradigmei

Să nu ne înșelăm asupra paradigmei
(Let Us Make No Mistake About The Paradigm)

Fragmente de europa: unificări și fracturi

Fragmente de europa: unificări și fracturi
(Fragments of Europe: Unifications and Fractures)

Europa centrală - europa de sud-est

Europa centrală - europa de sud-est
(Central Europe - Southeast Europe)

II. între identitate culturală și iluzie politică - Europa centrală: realitate culturală și iluzie politică

II. între identitate culturală și iluzie politică - Europa centrală: realitate culturală și iluzie politică
(II. Between Cultural Identity and Political Illusion - Central Europe: Cultural Reality and Political Illusion)

Europa centrală. Între helvetizare și balcanizare?

Europa centrală. Între helvetizare și balcanizare?
(Central Europe. Between Helvetization and Balkanization?)

Europa centrală sau europa de est?

Europa centrală sau europa de est?
(Central Europe or Eastern Europe?)

Mitteleuropa între cosmopolitismul austriac și conceptul de stat-națiune

Mitteleuropa între cosmopolitismul austriac și conceptul de stat-națiune
("Mitteleuropa" Between Austrian Cosmopolitanism And The Nation-State Concept)

"Sobornost" și specific național într-o perspectivă istorică

"Sobornost" și specific național într-o perspectivă istorică
("Sobornost" and National Specificity in A Historical Perspective)

Cazul etosului central-european

Cazul etosului central-european
(The Case of The Central European Ethos)

O parte a întregului

O parte a întregului
(A Part of The Whole)

„Europa centrală” între teorie și practică

„Europa centrală” între teorie și practică
("Central Europe" Between Theory and Practice)

Există o cultură central-europeană?

Există o cultură central-europeană?
(Is There a Central European Culture?)

III. Tragedia Europei Centrale - Tragedia europei centrale

III. Tragedia Europei Centrale - Tragedia europei centrale
(III. Central European Tragedy - Central European Tragedy)

Europa și cortina de fier

Europa și cortina de fier
(Europe and The Iron Curtain)

Coloana infinită

Coloana infinită
(The Infinite Column)

Imperiul austro-ungar - precursor al confederației europei centrale?

Imperiul austro-ungar - precursor al confederației europei centrale?
(Austro-Hungarian Empire - Forerunner of The Central European Confederation?)

Atitudini central-europene

Atitudini central-europene
(Central European Attitudes)

Mai visează cineva la europa centrală?

Mai visează cineva la europa centrală?
(Anyone Else Dreaming of Central Europe?)

Variațiuni pe tema europei centrale

Variațiuni pe tema europei centrale
(Variations on The Central European Theme)

Apocalipsa europei centrale. Istoria ultimelor știri

Apocalipsa europei centrale. Istoria ultimelor știri
(Central European Apocalypse. History of Breaking News)

Despre revoluții și istorie

Despre revoluții și istorie
(About Revolutions and History)

Un american în europa centrală

Un american în europa centrală
(An American in Central Europe)

Europa centrală - identitate și cultură

Europa centrală - identitate și cultură
(Central Europe - Identity and Culture)

Postfață

Postfață
(Afterword)