The Third Europe 2/1998 Cover Image

A Treia Europă 2/1998
The Third Europe 2/1998

Contributor(s): Daciana Branea (Editor), Adriana Babeți (Editor), Cornel Ungureanu (Editor), Dorian Branea (Editor), Ioana Copil-Popovici (Editor), Gabriel Kohn (Editor), Marius Lăzurcă (Editor), Tinu Pârvulescu (Editor), Sorin Tomuța (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Social Sciences, Language and Literature Studies, Gender Studies, Cultural history, Studies of Literature, Political Theory, Political history, Modern Age, Recent History (1900 till today), Austrian Literature, German Literature, Romanian Literature, Ethnic Minorities Studies, Theory of Literature, Geopolitics, Politics and Identity, Identity of Collectives
Published by: EDITURA POLIROM S.A.
Keywords: Central Europe; politics; culture; literature; modern age; 20th century; Romanian literature; Austrain literature; identity; gender; minorities;
Summary/Abstract: Analogia sugerată de titlu a mai fost făcută. Potrivit lui Kundera, relația aceasta nu este întâmplătoare, ci consecința unui proiect: „Europa Centrală tânjea să fie o versiune concentrată a Europei înseși”. (II, 223) Mai mult decât atât, habsburgii au modelat Europa prin chiar eșecul lor, încât așa se explică asemănarea: „...nu au reușit să construiască o federație a unor națiuni egale, iar eșecul lor este răspunzător de dezastrul întregii Europe”. (II, 226) Jean Clair, în schimb, este atent la proiecția inversă, dinspre prezent către trecut. Creatorii vienezi fuseseră cunoscuți în Europa unul câte unul, dar fenomenul global al culturii vieneze n-a intrat în conștiința continentală decât atunci când s-a ajuns la un nou sfârșit de secol. întrebarea pusă de Jean Clair e retorică: „Oare trebuia, pentru ca să luăm cunoștință de această extraordinară unitate culturală a lumii vieneze [...], să atingem noi înșine sfârșitul secolului?” (I, 46-47)

  • Print-ISBN-10: 973-683-191-4
  • Page Count: 487
  • Publication Year: 1998
  • Language: Romanian
Ancheta

Ancheta
(Investigation)

În exclusivitate

În exclusivitate
(Exclusively)

Șantier - 1. Europa Centrală și identitățile vulnerabile - Identitate și criză în Europa Centrală

Șantier - 1. Europa Centrală și identitățile vulnerabile - Identitate și criză în Europa Centrală
(The Site - 1. Central Europe and vulnerable identities - Identity and crisis in Central Europe)

Nicolae Breban și alterarea identității

Nicolae Breban și alterarea identității
(Nicolae Breban and the Alteration of Identity)

Figurile cuplului și crizele identității. Cazul Ivo Filipovac

Figurile cuplului și crizele identității. Cazul Ivo Filipovac
(Couple Figures and Identity Crises. The Case of Ivo Filipovac)

Revoluția matriarhatului în Viena sfârșitului de secol

Revoluția matriarhatului în Viena sfârșitului de secol
(The Revolution of The Matriarchy in Vienna at The End of The Century)

Un Kafka alternativ: cazul Brunelda

Un Kafka alternativ: cazul Brunelda
(An Alternative Kafka: The Case of Brunelda)

Hagiografie și alcool

Hagiografie și alcool
(Hagiography and Alcohol)

Witold Gombrowicz sau crizele polonității

Witold Gombrowicz sau crizele polonității
(Witold Gombrowicz or The Crises of Polishness)

2. Identitatea în mișcare Central-europenitatea: idee politică și nucleu identitar

2. Identitatea în mișcare Central-europenitatea: idee politică și nucleu identitar
(2. Identity in Motion Central-Europeanness: Political Idea and Core Identity)

Perspective teoretice asupra identității etnice

Perspective teoretice asupra identității etnice
(Theoretical Perspectives on Ethnic Identity)

Identități în oglindă: alteritate etnică în Banatul timișan

Identități în oglindă: alteritate etnică în Banatul timișan
(Identities in The Mirror: Ethnic Alterity in The Banat of Timișoara)

Gen și identitate etnică in Banat

Gen și identitate etnică in Banat
(Gender and Ethnic Identity in Banat)

Dinamici socio-demografice și identitate central-europeană

Dinamici socio-demografice și identitate central-europeană
(Socio-Demographic Dynamics and Central European Identity)

3. Frontiere identitare în Banat - Teren - proiecte și proiecții identitare

3. Frontiere identitare în Banat - Teren - proiecte și proiecții identitare
(3. Identity Borders in Banat - Land - Identity Projects and Projections)

Percepție și identitate

Percepție și identitate
(Perception and Identity)

Repere sociologice în studiile de istorie orală

Repere sociologice în studiile de istorie orală
(Sociological Landmarks in Oral History Studies)

Spațiul deschis sau imagini pierdute

Spațiul deschis sau imagini pierdute
(Open Space or Lost Images)

Jurnalul Renee Klein

Jurnalul Renee Klein
(The Renee Klein Diary)

Fragmente dintr-un roman de familie

Fragmente dintr-un roman de familie
(Fragments From a Family Novel)

Orașul din memorie

Orașul din memorie
(The City From Memory)

Războiul ca o călătorie

Războiul ca o călătorie
(War as a Journey)

Vinga - o identitate pierdută

Vinga - o identitate pierdută
(Venga - A Lost Identity)

Șpalt - O bibliotecă a începutului de secol

Șpalt - O bibliotecă a începutului de secol
(Spalt - A Library of The Beginning of The Century)

Diletanții mizeriei

Diletanții mizeriei
(Dilettantes of Misery)

Hermann broch către Ernst Polak

Hermann broch către Ernst Polak
(Hermann Broch to Ernst Polak)

Robert Musil către Josef Nadler

Robert Musil către Josef Nadler
(Robert Musil to Joseph Nadler)

Jurnal

Jurnal
(Diary)

Însemnările unui scrib

Însemnările unui scrib
(Notes of a Scribe)

Apatridul

Apatridul
(Stateless)

A doua carte a migrațiilor

A doua carte a migrațiilor
(The Second Book of Migrations)

Printre frați

Printre frați
(Among Brothers)

Șoapta piticului

Șoapta piticului
(The Dwarf's Whisper)

Noaptea lui cu lună plină

Noaptea lui cu lună plină
(His Full Moon Night)

„Luni dimineața a plouat așa de frumos, încât a fost de un drag să te uiți pre lume”

„Luni dimineața a plouat așa de frumos, încât a fost de un drag să te uiți pre lume”
("Monday Morning it Rained so Beautifully That It Was A Pleasure to Look Around The World")

Dosar - Europa. Încă o elegie

Dosar - Europa. Încă o elegie
(The File - Europe. Another Elegy)

Destinul europei centrale se joacă la Saraievo

Destinul europei centrale se joacă la Saraievo
(The Fate of Central Europe is Played Out in Sarajevo)

Kafka & Marx

Kafka & Marx
(Kafka & Marx)

Modele și „contramodele” imperiale

Modele și „contramodele” imperiale
(Imperial Models and "Counter-Models".)

De la cosmopolitismul luminilor la naționalismul liberal

De la cosmopolitismul luminilor la naționalismul liberal
(From Enlightenment Cosmopolitanism to Liberal Nationalism)

Biblioraft

Biblioraft
("Biblioraft")