Young Slavistics IV: Researching the Slavonic Territories: The Generational Transformations Cover Image
 • Offer for Individuals Only 13.22 €

Mladá slavistika IV: Výzkum slovanského areálu: generační proměny
Young Slavistics IV: Researching the Slavonic Territories: The Generational Transformations

Contributor(s): Josef Šaur (Editor), Zbyněk Michálek (Editor)
Subject(s): Language studies, Studies of Literature, Czech Literature, Russian Literature, Slovenian Literature, Western Slavic Languages, Eastern Slavic Languages
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: literature studies; Slovenian literature; Ukrainian literature; Russian literature; Czech language; Russian language; orthography; Dostoevsky;
Summary/Abstract: “Young Slavistics IV” is the seventh consecutive publication in a series of annual publications of doctoral students from the Department of Slavonic Studies in Brno. The book was introduced by a study from Prof. Ivo Pospíšil called “Generations in Literary Criticism, Their Fame and Traumas”. There are also six studies by doctoral students of different Slavonic fields, in which the students focus on specific chosen topics of Slavonic literatures, languages and cultures. Their research is based on dissertations currently being prepared. Therefore, the publication is a presentation of current research topics solved in Brno by young students of Slavonic studies and at the same time they indicate the trends which this emerging generation of researchers brings to contemporary Slavonic research.

 • E-ISBN-13: 978-80-210-9403-1
 • Page Count: 108
 • Publication Year: 2019
 • Language: Slovak, Russian, Czech
Úvodem

Úvodem
(Introduction)

 • Price: 4.50 €
Generace v literární vědě, jejich sláva a traumata

Generace v literární vědě, jejich sláva a traumata
(Generations in Literary Criticism, Their Fame and Traumas)

 • Price: 4.50 €
Čefuři v soudobé slovinské literatuře: Fužinski bluz a Čefurji raus!

Čefuři v soudobé slovinské literatuře: Fužinski bluz a Čefurji raus!
(Chefurs in Contemporary Slovenian Literature: Fužine Blues and Southern Scum Go Home!)

 • Price: 4.50 €
Aleksis Kivi a srbská princezna

Aleksis Kivi a srbská princezna
(Aleksis Kivi and the Serbian Princess)

 • Price: 4.50 €
Formování ukrajinské literární postavy na přelomu 20. a 21. století: od fenoménu „homo sovieticus“ k permanentnímu hledání

Formování ukrajinské literární postavy na přelomu 20. a 21. století: od fenoménu „homo sovieticus“ k permanentnímu hledání
(The Shaping of the Ukrainian Literary Character at the Turn of the 21st Century: From the Phenomenon of “Homo Sovieticus” to Permanent Searching)

 • Price: 4.50 €
Několik poznámek ke vztahu pravopisu, interpunkce a typografie a k termínu interpunkční znaménka v češtině a ruštině

Několik poznámek ke vztahu pravopisu, interpunkce a typografie a k termínu interpunkční znaménka v češtině a ruštině
(Some Notes on the Relationship of Orthography, Punctuation and Typography and on the Term of Punctuation Marks in Czech and Russian)

 • Price: 4.50 €
Motiv snu a Dostojevského Deník spisovatele

Motiv snu a Dostojevského Deník spisovatele
(The Motif of a Dream and Dostoyevsky’s Diary of a Writer)

 • Price: 4.50 €
Изучение города и городского пространства на примере повести Г. Белых и Л. Пантелеева "Республика Шкид"

Изучение города и городского пространства на примере повести Г. Белых и Л. Пантелеева "Республика Шкид"
(The Research of the Image of the City and City Space Using the Example of G. Belych and L. Panteleev’s Novel The Republic of Shkid)

 • Price: 4.50 €