Between Reason and Myth Cover Image
 • Offer for Individuals Only 28.00 €

Między rozumem a mitem
Between Reason and Myth

The Book Dedicated to Professor Stanisław Filipowicz for His 70th Birthday Anniversary

Contributor(s): Sławomir Józefowicz (Editor), Maciej Kassner (Editor), Leszek Nowak (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Political Theory, Political Sciences, Security and defense
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: political philosophy; political ideas; democracy; political system
Summary/Abstract: The book is a collection of articles dedicated to Professor Stanisław Filipowicz for his 70th birthday anniversary. The texts refer to his scientific achievements in political philosophy and the history of thought and political ideas.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-5630-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-5622-0
 • Page Count: 504
 • Publication Year: 2023
 • Language: Polish
Racjonalność i życzliwość

Racjonalność i życzliwość
(Rationality and benevolence)

 • Price: 4.50 €
Płynność i wielość w liberalnej demokracji?

Płynność i wielość w liberalnej demokracji?
(Fluidity and large quantity in a liberal democracy?)

 • Price: 4.50 €
Lewiatan, Behemot, obywatel – liberalne zmagania z suwerennością

Lewiatan, Behemot, obywatel – liberalne zmagania z suwerennością
(Leviathan, Behemoth, citizen – liberalism confronting sovereignty)

 • Price: 4.50 €
Kapitalizm przeciwko demokracji

Kapitalizm przeciwko demokracji
(Capitalism against democracy)

 • Price: 4.50 €
Demokratyzacja demokracji, czyli niedokończony projekt nowoczesności

Demokratyzacja demokracji, czyli niedokończony projekt nowoczesności
(The democratisation of democracy. An unfinished project of modernity)

 • Price: 4.50 €
Państwo i społeczeństwo w pandemii i po niej

Państwo i społeczeństwo w pandemii i po niej
(State and society in and after a pandemic)

 • Price: 4.50 €
Bez rzeczy najwyższych?

Bez rzeczy najwyższych?
(Is the solemnity of no concern?)

 • Price: 4.50 €
Technopolis – we władzy techniki

Technopolis – we władzy techniki
(Technopolis – in the power of technology)

 • Price: 4.50 €
Oświecenie na mieliźnie

Oświecenie na mieliźnie
(The Enlightenment runs aground)

 • Price: 4.50 €
Hegel wobec myśli Kanta i Hobbesa

Hegel wobec myśli Kanta i Hobbesa
(Hegel’s struggle with Kant and Hobbes)

 • Price: 4.50 €
Emancypacja i różnorodność

Emancypacja i różnorodność
(Emancipation and diversity)

 • Price: 4.50 €
Mit i polityka

Mit i polityka
(Myth and politics)

 • Price: 4.50 €
Ujęzykowienie sacrum i jego ewolucja w myśli Jürgena Habermasa

Ujęzykowienie sacrum i jego ewolucja w myśli Jürgena Habermasa
(The linguistification of the sacred and its evolution in Jürgen Habermas’s thought)

 • Price: 4.50 €
Mitologia amerykańskiej demokracji – symboliczny fundament więzi społeczno-politycznych w Stanach Zjednoczonych

Mitologia amerykańskiej demokracji – symboliczny fundament więzi społeczno-politycznych w Stanach Zjednoczonych
(The mythology of American democracy – the symbolic foundation of socio-political ties in the United States)

 • Price: 4.50 €
Eneasz w Ameryce

Eneasz w Ameryce
(Aeneas in America)

 • Price: 4.50 €
Język Lewiatana

Język Lewiatana
(Leviathan’s Language)

 • Price: 4.50 €
Polityka a metafora

Polityka a metafora
(Politics and metaphor)

 • Price: 4.50 €
Wolność akademicka a pragnienie prawdy

Wolność akademicka a pragnienie prawdy
(Academic freedom and the desire for truth)

 • Price: 4.50 €
O filozofii z dystansu, czyli w 40 lat później

O filozofii z dystansu, czyli w 40 lat później
(On philosophy from a distance – forty years later)

 • Price: 4.50 €
Idee i instytucje

Idee i instytucje
(Ideas and institutions)

 • Price: 4.50 €
Kultura pamięci i racjonalny osąd polityczny

Kultura pamięci i racjonalny osąd polityczny
(The culture of memory and rational political judgement)

 • Price: 4.50 €
Przyczynek do fenomenologii maski

Przyczynek do fenomenologii maski
(A contribution to the phenomenology of the mask)

 • Price: 4.50 €
Gorgiasz na Twitterze

Gorgiasz na Twitterze
(Gorgias on Twitter)

 • Price: 4.50 €
Dyskretny urok liberalizmu

Dyskretny urok liberalizmu
(The discreet charm of liberalism)

 • Price: 4.50 €
Od Nietzschego do Kosellecka

Od Nietzschego do Kosellecka
(From Nietzsche to Koselleck)

 • Price: 4.50 €
Uniwersytet nie daje pracy

Uniwersytet nie daje pracy
(University doesn't work)

 • Price: 4.50 €
Czy wiemy, co może być za zakrętem?

Czy wiemy, co może być za zakrętem?
(Do we know what might be around the corner?)

 • Price: 4.50 €
Czas przebierańców

Czas przebierańców
(Dress up time)

 • Price: 4.50 €
Czy prawda ma przyszłość?

Czy prawda ma przyszłość?
(Does truth have a future?)

 • Price: 4.50 €