BIBLIOGRAPHIES OF THE MEMBERS OF THE DEPARTMENT OF HUMANITIES OF ANUBiH Cover Image

BIBLIOGRAFIJE ČLANOVA ODJELJENJA HUMANISTIČKIH NAUKA ANUBiH
BIBLIOGRAPHIES OF THE MEMBERS OF THE DEPARTMENT OF HUMANITIES OF ANUBiH

Contributor(s): Esad Duraković (Editor), Minela Đelmo (Editor)
Subject(s): Bibliography
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: ANUBiH; Department of Humanities; members; bibliographies;
Summary/Abstract: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je u oktobru 2016. godine svoj jubilej – 65 godina od osnivanja Naučnog društva BiH, odnosno 50 godina od prerastanja ovog Društva u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. To može biti prigodan povod i za prezentiranje bibliografija članova njenog Odjeljenja humanističkih nauka (OHN). U vrijeme kada smo pristupili izradi bibliografija OHN, ono je u svome sastavu imalo 10 redovnih članova i dopisnog člana Dubravka Lovrenovića. Iako najmlađi član, Dubravko Lovrenović je, nažalost, preminuo u januaru 2017. godine. Njegova bibliografija je također uvrštena u bibliografije OHN. Inače, u ovoj publikaciji su samo bibliografije onih članova OHN koji su u njegovom radnom sastavu. Nastojali smo uraditi bibliografije metodom jedinstvenom za cijelu Akademiju, ali se pokazalo da je nužno uvažavati i neke posebnosti naučnih oblasti. Članovi OHN pokazali su razumijevanje za preporuku da njihove bibliografije budu urađene ujednačeno koliko je to moguće. Naime, zbog činjenice o izvjesnim posebnostima u određenim naučnim oblastima, uvažavali smo neke zahtjeve autora za određenu specifičnost njihovih bibliografija. Tu vrstu odstupanja prati urednička napomena uz svaku takvu bibliografiju. Drugim riječima, sve bibliografije u ovoj publikaciji su autorizirane, osim bibliografije dopisnog člana Dubravka Lovrenovića, koja je urađena posthumno. U bibliografijama su navedene kategorije radova: autorske i koautorske knjige; urednički i kourednički radovi; poglavlja/prilozi u knjigama/monografijama; radovi u zbornicima; radovi u časopisima; prilozi u enciklopedijama, leksikonima, rječnicima; recenzije, prikazi i osvrti; značajniji prevodilački radovi; mentorstvo u doktorskim disertacijama (gdje je bilo moguće doći do tih podataka). Značajna zasluga za izradu ovih bibliografija pripada Mineli Đelmo, rukovoditeljici Biblioteke ANUBiH. Njena marljivost i stručnost u ovome poslu bile su zaista dragocjene i zato joj izražavam zahvalnost.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-29-2
  • Print-ISBN-13: 978-9926-410-29-2
  • Page Count: 272
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian