International Scientific Symposium "Thyroid Cancer in Clinical Practice" Cover Image

Međunarodni znanstveni simpozij "Tumori štitnjače u kliničkoj praksi"
International Scientific Symposium "Thyroid Cancer in Clinical Practice"

Contributor(s): Lidija Lincender-Cvijetić (Editor)
Subject(s): Methodology and research technology, Health and medicine and law
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Nuclear medicne; Thyroid cancer; thyroid nodules; ultrasonography; cytological puncture; targeted molecular therapy; magnetic resonance imaging; tomotherapy;
Summary/Abstract: Nuklearno-medicinske procedure su krucijalne u dijagnostici, praćenju i terapiji carcinoma štitnjače. U dijagnostici, pored ultrazvuka štitne žlijezde i citologije, važno mjesto ima scintigrafija štitnjače. Ako se potvrdi karcinom štitnjače, slijedi operativni tretman – totalna/ subtotalna tireoidektomija. Potom slijede dijagnostička snimanja i ako je potrebno terapijskeradionuklidne procedure. Dijagnostička scintigrafija određuje koliko rezidualnog tkiva štitnjače je ostalo nakon tireoidektomije i definiše prisustvo funkcionalnih metastaza. Mjerenje Tg je vrijedno kod pacijenata koji su imali operativni tretman i tretman sa I-131. Primjena empirijskih doza radiojodne terapije rezultira uspješnom ablacijom ostataka tkiva štitnjače u najvećeg broja bolesnika, a terapija jodavidnih metastaza provodi se visokim terapijskim dozama radiojoda. Radiojod neavidne metastaze mogu se uspješno vidjeti ili 99mTc-sestamibijem ili 18F-FDG -om. U novije vrijeme koristi se dijagnostička scintigrafija somatostatinskih receptora i u slučaju pozitivnosti provodi PRRT. Ciljana terapija usmjerena je na inhibiranje specifičnih molekula važnih u tumorskom rastu i u progresiji bolesti. Ako serumska razina Tg poraste preporučuje se dodatna obrada u svrhu traženja recidiva: 131I SPECT-CT, 18F-FDG PET, scintigrafija skeleta. Dijagnoza medularnog karcinoma kod pacijenata s tireoidnim čvorom najbolje se postiže s FNAB. Kalcitonin i CEA se mjere u toku follow-up-a. 99mTcvDMSA ima ulogu u postavljanju dijagnoze medularnog karcinoma. 123I-MIBG scintigrafija cijelog tijela može se uraditi prije 131I-MIBG tretmana. Radioaktivno obilježeni octreotide može se koristiti u dijagnostici i tretmanu medularnog karcinoma. PET/CT je odličan za identificiranje mjerljivih metastaza (>5-6 mm), ali nije od koristi za milijarne plućne metastaze ili hepatalne lezije. 18FDG PET/CT ima senzitivnost i specifičnost 80% kod ovih karcinoma. Navedene nuklearno-medicinske procedure direktno utiču na dobru prognozu kod diferenciranih tipova karcinoma štitnjače.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-12-4
  • Page Count: 96
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian, English, Croatian, Serbian
ZNAČAJ NUKLEARNE MEDICINE U MENADŽMENTU PACIJENATA S KARCINOMOM ŠTITNJAČE

ZNAČAJ NUKLEARNE MEDICINE U MENADŽMENTU PACIJENATA S KARCINOMOM ŠTITNJAČE
(THE IMPORTANCE OF NUCLEAR MEDICINE IN THE MANAGEMENT OF THYROID CANCER PATIENTS)

NODOZNA BOLEST ŠTITNE ŽLIJEZDE: EVALUACIJA ULTRAZVUČNE METODE U DIFERENCIJACIJI BENIGNIH, SUSPEKTNO MALIGNIH I MALIGNIH TIREOIDNIH ČVOROVA

NODOZNA BOLEST ŠTITNE ŽLIJEZDE: EVALUACIJA ULTRAZVUČNE METODE U DIFERENCIJACIJI BENIGNIH, SUSPEKTNO MALIGNIH I MALIGNIH TIREOIDNIH ČVOROVA
(NODULAR THYROID DISEASE: ULTRASONOGRAPHY EVALUATION IN DIFFERENTIATION BENIGN, SUSPECTED MALIGNANT AND MALIGNANT THYROID NODULES)

MOGUĆNOSTI ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE U DIFERENCIJACIJI TUMORA ŠTITNE ŽLIJEZDE

MOGUĆNOSTI ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE U DIFERENCIJACIJI TUMORA ŠTITNE ŽLIJEZDE
(THE BENEFITS OF ULTRASONOGRAPHY IN THE DIFFERENTIATION OF THYROID TUMOR)

RADIOIODINE THERAPY OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER – PRINCIPLES AND PRACTICE

RADIOIODINE THERAPY OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER – PRINCIPLES AND PRACTICE
(RADIOIODINE THERAPY OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER – PRINCIPLES AND PRACTICE)

SAVREMENI TERAPIJSKI ASPEKTI KOD RADIOJOD NEGATIVNIH PACIJENATA S KARCINOMOM ŠTITNJAČE

SAVREMENI TERAPIJSKI ASPEKTI KOD RADIOJOD NEGATIVNIH PACIJENATA S KARCINOMOM ŠTITNJAČE
(CURRENT THERAPEUTIC ASPECTS IN RADIOACTIVE IODINE-NEGATIVE THYROID CANCER PATIENTS)

SLIKANJE MAGNETSKOM REZONANCOM TUMORA ŠTITNE ŽLIJEZDE

SLIKANJE MAGNETSKOM REZONANCOM TUMORA ŠTITNE ŽLIJEZDE
(MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THYROID NEOPLASMS)

NOVE TEHNIKE U RADIOTERAPIJI KARCINOMA ŠTITNE ŽLIJEZDE

NOVE TEHNIKE U RADIOTERAPIJI KARCINOMA ŠTITNE ŽLIJEZDE
(NEW RADIOTHERAPY TECHNIQUES FOR THYROID CARCINOMA)

HIRURŠKA TERAPIJA KARCINOMA ŠTITASTE ŽLEZDE

HIRURŠKA TERAPIJA KARCINOMA ŠTITASTE ŽLEZDE
(HIRURŠKA TERAPIJA KARCINOMA ŠTITASTE ŽLEZDE)