IONIZING RADIATION PROTECTION DURING MEDICAL EXPOSURE Cover Image

ZAŠTITA OD JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOD MEDICINSKE EKSPOZICIJE
IONIZING RADIATION PROTECTION DURING MEDICAL EXPOSURE

Contributor(s): Lidija Lincender-Cvijetić (Editor)
Subject(s): Health and medicine and law
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Radiation protection; radiodiagnostics; nuclear medicine; radiotheraphy; Ionizing radiation; Use of CT; Medicine in Bosnia and Herzegovina;
Summary/Abstract: Na naučnom simpoziju „Zaštita od jonizirajućeg zračenja kod medicionske ekspozicije“ koji je organizovao Odbor za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH, održano je 13 predavanja. Nakon izlaganja eminentnih stručnjaka iz ove oblasti iz Bosne i Hercegovine, kao i na osnovu diskusija, doneseni su sljedeći zaključci: - Jačanje kapaciteta učesnika u provođenju medicinske ekspozicije, kao i Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, kako bi se u potpunosti mogli implementirati međunarodni standardi iz oblasti zaštite od zračenja pacijenata; - Uvođenje kursa zaštite od jonizirajućeg zračenja u osnovni plan i program medicinskih i stomatoloških fakulteta; - Usklađivanje kursa iz zaštite od jonizirajućeg zračenja na fakultetima zdravstvenih studija sa međunarodnim standardima; - Uspostavljanje specijalizacije iz oblasti medicinske fizike na cijeloj teritoriji države Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim standardima; - Promocija zaštite od zračenja pacijenata kod ljekara koji upućuju na radiodijagnostičke i nuklearnomedicinske preglede. Simpozij je pobudio interes kako medicinskih radnika, tako i ostalih, jer se radi o savremenoj temi koja predstavlja problem zbog široke primjene jonizirajućeg zračenja u medicinske svrhe. Potrebni su strogi kriteriji za upućivanje na radiološke pretrage, kao i obavezna primjena zaštite od jonizirajućeg zračenja.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-30-8
  • Page Count: 128
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian, English, Croatian, Serbian
OPRAVDANOST MEDICINSKE EKSPOZICIJE I KRITERIJA ZA UPUĆIVANJE NA RADIOLOŠKE PRETRAGE

OPRAVDANOST MEDICINSKE EKSPOZICIJE I KRITERIJA ZA UPUĆIVANJE NA RADIOLOŠKE PRETRAGE
(JUSTIFICATION OF MEDICAL EXPOSURE AND CRITERIA FOR REFERRAL TO DIAGNOSTIC IMAGING)

OPTIMIZACIJA ZAŠTITE OD ZRAČENJA U RADIODIJAGNOSTICI

OPTIMIZACIJA ZAŠTITE OD ZRAČENJA U RADIODIJAGNOSTICI
(OPTIMIZATION OF RADIATION PROTECTION IN DIAGNOSTIC RADIOLOGY)

OPTIMIZACIJA U NUKLEARNOJ MEDICINI

OPTIMIZACIJA U NUKLEARNOJ MEDICINI
(OPTIMIZATION IN NUCLEAR MEDICINE)

ZAŠTITA OD ZRAČENJA U RADIOTERAPIJI

ZAŠTITA OD ZRAČENJA U RADIOTERAPIJI
(RADIATION PROTECTION IN RADIOTHERAPY)

ZAŠTITA OD ZRAČENJA PACIJENATA U TOKU RADIOTERAPIJSKOG TRETMANA PRIMJENOM MODERNIH TEHNIKA ZRAČENJA

ZAŠTITA OD ZRAČENJA PACIJENATA U TOKU RADIOTERAPIJSKOG TRETMANA PRIMJENOM MODERNIH TEHNIKA ZRAČENJA
(PATIENT PROTECTION FROM RADIATION DURING RADIOTHERAPY TREATMENT BY USING MODERN RADIOTHERAPY TECHNIQUES)

IZLAGANJE POPULACIJE IONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU U MEDICINSKE SVRHE: PROCJENA RIZIKA, PRAĆENJE, UPRAVLJANJE I IZVJEŠTAVANJE O DOZAMA ZRAČENJA

IZLAGANJE POPULACIJE IONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU U MEDICINSKE SVRHE: PROCJENA RIZIKA, PRAĆENJE, UPRAVLJANJE I IZVJEŠTAVANJE O DOZAMA ZRAČENJA
(THE EXPOSURE OF POPULATION TO IONIZING RADIATION FOR MEDICAL PURPOSES: RISK ASSESSMENT, MONITORING, CONTROL AND REPORT OF RADIATION DOSES)

OBUKA OSOBA PROFESIONALNO IZLOŽENIH JONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU KOJE SU UKLJUČENE U PRIPREMU I PROVOĐENJE MEDICINSKE EKSPOZICIJE

OBUKA OSOBA PROFESIONALNO IZLOŽENIH JONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU KOJE SU UKLJUČENE U PRIPREMU I PROVOĐENJE MEDICINSKE EKSPOZICIJE
(RADIATION PROTECTION TRAINING OF EXPOSED WORKERS INVOLVED IN PREPARING AND DELIVERING MEDICAL EXPOSURE)

UPOTREBA CT-A U DJEČIJOJ DOBI U SVAKODNEVNOM RADU

UPOTREBA CT-A U DJEČIJOJ DOBI U SVAKODNEVNOM RADU
(THE USE OF CT IN CHILDREN IN DAILY WORK)

ZAŠTITA OD JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOD MEDICINSKE EKSPOZICIJE (“VIZUALIZACIJA” RADIJACIJE)

ZAŠTITA OD JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOD MEDICINSKE EKSPOZICIJE (“VIZUALIZACIJA” RADIJACIJE)
(PROTECTION FOR MEDICAL EXPOSURE TO IONIZING RADIATION)

RISK ASSESSMENT FROM IONIZING RADIATION IN MAMMOGRAPHY

RISK ASSESSMENT FROM IONIZING RADIATION IN MAMMOGRAPHY
(RISK ASSESSMENT FROM IONIZING RADIATION IN MAMMOGRAPHY)

PACIJENTNA DOZIMETRIJA KOD NUKLEARNOMEDICINSKIH I RADIODIJAGNOSTIČKIH PRETRAGA SRCA

PACIJENTNA DOZIMETRIJA KOD NUKLEARNOMEDICINSKIH I RADIODIJAGNOSTIČKIH PRETRAGA SRCA
(PATIENT DOSIOMETRY IN NUCLEAR-MEDICAL AND RADIODIAGNOSTIC HEART EXAMINATIONS)

MEĐUNARODNA SARADNJA BOSNE I HERCEGOVINE U OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA

MEĐUNARODNA SARADNJA BOSNE I HERCEGOVINE U OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA
(INTERNATIONAL COOPERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE FIELD OF RADIATION PROTECTION)

INSPEKCIJSKI NADZOR U MEDICINSKOJ PRIMJENI IZVORA JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U BOSNI I HERCEGOVINI

INSPEKCIJSKI NADZOR U MEDICINSKOJ PRIMJENI IZVORA JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U BOSNI I HERCEGOVINI
(INSPECTION SUPERVISION IN MEDICAL APPLICATION OF IONIZING RADIATION SOURCES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)