Emigration study - Bosnia and Herzegovina Cover Image

Studija o emigracijama - Bosna i Hercegovina
Emigration study - Bosnia and Herzegovina

Author(s): Miloš Trifković, Melika Husić-Mehmedović, Adnan Efendić, Lejla Turulja, Mirza Emirhafizović
Contributor(s): Muris Čičić (Editor)
Subject(s): Media studies, Labor relations, Demography and human biology, Migration Studies, Socio-Economic Research, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Migration studies; Bosnia and Herzegovina; Demographic situation in BiH; Media and migration reports; EU countries as desirable locations for young people;
Summary/Abstract: Migracije stanovništva svoje začetke bilježe duboko u historiji, a glavni pokretač migracija je primarno izbjegavanje loših i težnja za boljim uslovima života, koji su tokom povijesti bili povezani s djelovanjem ekonomskih, političkih, sigurnosnih, ekoloških i drugih faktora. Vanjska migracija, kao prostorno kretanje stanovništva između dvije države, implicira promjene kako za stanovništvo zemlje porijekla tako i za samo društvo prijema. Najveću pažnju u savremenim migracijama svjetskih razmjera privlače migracije iz zemalja u razvoju u razvijene zemlje, što se trenutno dešava i u Evropi, gdje je Bosna i Hercegovina postala tranzitna zemlja aktuelnog migracijskog vala. Najveća migracijska kretanja na prostoru BiH u novijoj historiji zabilježena su u prvoj polovini 1990-ih godina. Uglavnom su to bile prisilne migracije izazvane ratnim dešavanjima kada je samo u periodu 1991–1995. godine zemlju napustilo više od milion stanovnika, koji su u velikom broju nastavili da žive u zemljama prijema, ali se je značajan broj isljenika nakon rata i vratio u BiH. Druga polovina 1990-ih obilježena je nastavkom emigracija, bilo zbog spajanja porodica, bilo zbog loše ekonomske situacije i političke nestabilnosti, što je trend koji je nastavljen i u prve dvije decenije XXI stoljeća.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-48-3
  • Page Count: 133
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian