Contributions on Historiography of Bosnia and Herzegovina (2001-2017) I Cover Image

Prilozi o historiografiji Bosne i Hercegovine (2001–2017) I
Contributions on Historiography of Bosnia and Herzegovina (2001-2017) I

Contributor(s): Dževad Juzbašić (Editor), Zijad Šehić (Editor)
Subject(s): Regional Geography, Historical Geography, Military history, Political history, Government/Political systems, Military policy, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), WW II and following years (1940 - 1949), Transformation Period (1990 - 2010), The Ottoman Empire, Inter-Ethnic Relations, Source Material, Politics and Identity, Peace and Conflict Studies
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Ancient Bosnia and Herzegovina; Bosnian and Herzegovinian historiography; Bosnian eyalet; Croatian Osmanistics; Uprising of 1875-1878; Bosnia during the Austro-Hungarian rule;
Summary/Abstract: Periodično sagledavanje historiografske produkcije u Bosni i Hercegovini imalo je značajne rezultate za ocjenu njenih dostignuća i planiranje budućih aktivnosti. Agresija na Bosnu i Hercegovinu 1992–1995. imala je krupne posljedice na stanje bosanskohercegovačke historiografije, historiografije jugoistočne Evrope, pa i šire, a kao posljedica toga povećan je interes za prošlost i traženje u njoj odgovora na aktualna zbivanja. U tom razdoblju u Bosni I Hercegovini i njenom susjedstvu historijska nauka je poslužila i kao instrument aktualne politike, pa je ponestalo mjesta za kritičke analize historijskih izvora i njihovo objektivno vrednovanje i interpretiranje. Od tada su prisutne težnje da se stvaraju separirani i zatvoreni sistemi kako bi se imala vlastita nacionalna nauka, institucije, umjetnost i školstvo, a to je dovelo do degradacije nauke i kulture i njene marginalizacije u odnosu na evropske i svjetske tokove. I pored izuzetno nepovoljnih mogućnosti za bavljenje historijskom naukom, zabilježeni su ipak određeni rezultati. U središtu istraživanja raznih profila naučnika nalazili su se uglavnom radovi koji su se bavili nacionalnom problematikom. Tematska zastupljenost bila je usmjerena na teme koje se odnose na vlastitu naciju, granice, političku historiju, regionalnu i lokalnu problematiku, što je dovelo do zatvaranja u uske, nacionalne okvire. Mogućnost saradnje ili rada na zajedničkim projektima u Bosni i Hercegovini u potpunosti je marginalizirana.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-53-7
  • Page Count: 351
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
Bosna i Hercegovina u antičko doba u kontekstu zapadnobalkanske historiografije u prve dvije decenije 21. stoljeća

Bosna i Hercegovina u antičko doba u kontekstu zapadnobalkanske historiografije u prve dvije decenije 21. stoljeća
(Ancient Bosnia and Herzegovina in the context of Western Balkan historiography during the first two decades of the 21st century)

Interpretativne aporije bosanskohercegovačke historiografije

Interpretativne aporije bosanskohercegovačke historiografije
(The interpretative aporias of Bosnian-Herzegovinian historiography)

Hrvatska osmanistika 2001.–2017.: Studije iz prošlosti Bosanskog ejaleta u ranom modernom dobu

Hrvatska osmanistika 2001.–2017.: Studije iz prošlosti Bosanskog ejaleta u ranom modernom dobu
(Croatian Osmanistics 2001–2017: Studies from the Past of the Bosnian Eyalet in the Early New Age)

Objavljeni primarni izvori iz Osmanskog razdoblja kao doprinos historiografiji Bosne i Hercegovine (2000–2019)

Objavljeni primarni izvori iz Osmanskog razdoblja kao doprinos historiografiji Bosne i Hercegovine (2000–2019)
(Published Ottoman Primary Sources as a Contribution to the Historiography of Bosnia-Herzegovina (2000–2019))

Pitanje ustanka 1875–1878. u bosanskohercegovačkoj historiografiji: između historijske istine i multiperspektivnosti

Pitanje ustanka 1875–1878. u bosanskohercegovačkoj historiografiji: između historijske istine i multiperspektivnosti
(Question of the Uprising of 1875–1878. in Bosnian historiography: between historical truth and multiperspectivity)

Historiografski radovi o Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave (1878–1918) objavljeni u zemlji u vremenskom okviru od 2001. do 2017. godine

Historiografski radovi o Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave (1878–1918) objavljeni u zemlji u vremenskom okviru od 2001. do 2017. godine
(Historiographic works on Bosnia and Herzegovina in the time of Austro-Hungarian rule (1878-1918) published in the country in the period 2001-2017)

Czech Historiography on Bosnia and Herzegovina (2000–2018)

Czech Historiography on Bosnia and Herzegovina (2000–2018)
(Czech Historiography on Bosnia and Herzegovina (2000–2018))

Prikazi i reinterpretacije Sarajevskog atentata u javnom diskursu u Češkoj

Prikazi i reinterpretacije Sarajevskog atentata u javnom diskursu u Češkoj
(Representations and Reinterpretations of the Sarajevo Assassination in Czech Public Discourse)

Nauka i politika: moderna ruska historiografija o Bosni i Hercegovini

Nauka i politika: moderna ruska historiografija o Bosni i Hercegovini
(Science and politics: modern Russian historiography about Bosnia and Herzegovina)

The Forgotten Thousands: The Historiography of World War II Rescues of Allied Airmen in Yugoslavia

The Forgotten Thousands: The Historiography of World War II Rescues of Allied Airmen in Yugoslavia
(The Forgotten Thousands: The Historiography of World War II Rescues of Allied Airmen in Yugoslavia)

Kako se pisalo i kako se danas treba pisati o historiji Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini?

Kako se pisalo i kako se danas treba pisati o historiji Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini?
(How was it written and how one should write today about the History of the Second World War in Bosnia and Herzegovina?)

Historiografija i pitanje karaktera rata u Bosni i Hercegovini 1992–1995.

Historiografija i pitanje karaktera rata u Bosni i Hercegovini 1992–1995.
(Historiography and the question of the Character of the 1992–1995 War in Bosnia and Herzegovina)