Gustaw Morcinek – on the 120th anniversary of his birthday Cover Image
 • Offer for Individuals Only 7.00 €

Gustaw Morcinek – w 120‑lecie urodzin
Gustaw Morcinek – on the 120th anniversary of his birthday

Contributor(s): Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Editor), Jacek Lyszczyna (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Gustaw Morcinek
Summary/Abstract: The publication completed by the Silesian academic circle on the 120th anniversary of theauthor of Wyrąbany chodnik constitutes an attempt to look at Morcinek’s writings from a certaintime distance, and formulating the answer to more general questions if there are any areas andworks that have so far been avoided by the researchers, and how to read the messages coming fromthis writing after years.A large group of texts is a proposal of a new interpretation of works that have not been appreciatedby the researchers before (Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Joachim Rybka – a portrait of a perfectgravedigger; Marek Mikołajec: A gravedigger’s story. A cheerful loneliness versus the history andbeing; Teresa Wilkoń: Journeys and exile in Gustaw Morcinek’s works; Judasz z Monte Sicuro; JacekLyszczyna: Mat Kurt Kraus – a novel on Silesian uprisings; Hanna Goszyc: A kobold – a good spiritof the mine as a paraphrase of a Guardian Angel in Gustaw Morcinek’s writings; Lucyna Sadzikowska:Profiles of Silesians-prisoners in Dachau in „Listy spod morwy” by Gustaw Morcinek).The authors in the second group of texts deal with the issues that have so far been avoided andnot interesting for either the critics or learners (Katarzyna Bereta: Thematic conventions in GustawMorcinek’s socrealist prose for children and teenagers; Edyta Korepta: „Morcinek and girls”. Thewriter’s epistolary talent; Katarzyna Tałuć: „Ziemia śląska jest tak piękna tak bardzo podobna dotego uśmiechu zamyślonej młodej dziewczyny…”. On Gustaw Morcinek’s landscape passions; JolantaSzcześniak: From notes by a teacher from Skoczów – a school in Gustaw Morcinek’s features).The third series of sketches is devoted to the issue of Morcinek’s reception both by the criticsand various reader’s groups (Ewa Fonfara: „[…] niech mi Pan odpisze”. On children’s and teenagers’correspondence with Gustaw Morcinek between 1946 and 1963; Mirosława Pindór: ReturningMorcinek to the community from Zaolzie (on Morcinek’s prose realization on Scena Polska of Tesinskédivadlo); Libor Martinek: Milan Rusinský on Gustaw Morcinek).The book finishes with biographical texts providing information on writer’s skills (HannaLanger: Gustaw Morcinek’s book collection stored in a museum in Skoczów; Małgorzata Gwadera:Gustaw Morcinek’s dedications in a book collection by Ludwik Brożek; Sylwia Gajownik, Marta Nadolna:Gustaw Morcinek’s Museum in Skoczów; Beata Langer: Reading Morcinek’s protagonists).

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-540-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-2105-9
 • Page Count: 252
 • Publication Year: 2012
 • Language: Polish
Joachim Rybka – portret grabarza doskonałego

Joachim Rybka – portret grabarza doskonałego
(Joachim Rybka – portret grabarza doskonałego)

 • Price: 4.50 €
Opowieść kopidoła. Pogodna samotność wobec historii i bycia

Opowieść kopidoła. Pogodna samotność wobec historii i bycia
(Opowieść kopidoła. Pogodna samotność wobec historii i bycia)

 • Price: 4.50 €
Mat Kurt Kraus – powieść o powstaniach śląskich

Mat Kurt Kraus – powieść o powstaniach śląskich
(Mat Kurt Kraus – powieść o powstaniach śląskich)

 • Price: 4.50 €
Lektury bohaterów Morcinka

Lektury bohaterów Morcinka
(Lektury bohaterów Morcinka)

 • Price: 4.50 €
Podróże i obczyzna w twórczości Gustawa Morcinka: Judasz z Monte Sicuro

Podróże i obczyzna w twórczości Gustawa Morcinka: Judasz z Monte Sicuro
(Podróże i obczyzna w twórczości Gustawa Morcinka: Judasz z Monte Sicuro)

 • Price: 4.50 €
Skarbnik – dobry duch kopalni jako parafraza Anioła Stróża w pisarstwie Gustawa Morcinka

Skarbnik – dobry duch kopalni jako parafraza Anioła Stróża w pisarstwie Gustawa Morcinka
(Skarbnik – dobry duch kopalni jako parafraza Anioła Stróża w pisarstwie Gustawa Morcinka)

 • Price: 4.50 €
Z zapisków skoczowskiego nauczyciela – szkoła w felietonach Gustawa Morcinka

Z zapisków skoczowskiego nauczyciela – szkoła w felietonach Gustawa Morcinka
(Z zapisków skoczowskiego nauczyciela – szkoła w felietonach Gustawa Morcinka)

 • Price: 4.50 €
Sylwetki Ślązaków – więźniów obozu w Dachau w Listach spod morwy Gustawa Morcinka

Sylwetki Ślązaków – więźniów obozu w Dachau w Listach spod morwy Gustawa Morcinka
(Sylwetki Ślązaków – więźniów obozu w Dachau w Listach spod morwy Gustawa Morcinka)

 • Price: 4.50 €
Konwencje tematyczne w socrealistycznej prozie dla dzieci i młodzieży Gustawa Morcinka

Konwencje tematyczne w socrealistycznej prozie dla dzieci i młodzieży Gustawa Morcinka
(Konwencje tematyczne w socrealistycznej prozie dla dzieci i młodzieży Gustawa Morcinka)

 • Price: 4.50 €
„Morcinek do dziewczynek” Epistolarny talent pisarza

„Morcinek do dziewczynek” Epistolarny talent pisarza
(„Morcinek do dziewczynek” Epistolarny talent pisarza)

 • Price: 4.50 €
„Ziemia śląska jest tak piękna, tak bardzo podobna do tego uśmiechu zamyślonej młodej dziewczyny…” O pasjach krajoznawczych Gustawa Morcinka

„Ziemia śląska jest tak piękna, tak bardzo podobna do tego uśmiechu zamyślonej młodej dziewczyny…” O pasjach krajoznawczych Gustawa Morcinka
(„Ziemia śląska jest tak piękna, tak bardzo podobna do tego uśmiechu zamyślonej młodej dziewczyny…” O pasjach krajoznawczych Gustawa Morcinka)

 • Price: 4.50 €
Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie

Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie
(Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie)

 • Price: 4.50 €
Księgozbiór Gustawa Morcinka zachowany w skoczowskim Muzeum

Księgozbiór Gustawa Morcinka zachowany w skoczowskim Muzeum
(Księgozbiór Gustawa Morcinka zachowany w skoczowskim Muzeum)

 • Price: 4.50 €
Dedykacje Gustawa Morcinka w księgozbiorze Ludwika Brożka

Dedykacje Gustawa Morcinka w księgozbiorze Ludwika Brożka
(Dedykacje Gustawa Morcinka w księgozbiorze Ludwika Brożka)

 • Price: 4.50 €
Milan Rusinský o Gustawie Morcinku

Milan Rusinský o Gustawie Morcinku
(Milan Rusinský o Gustawie Morcinku)

 • Price: 4.50 €
Gustaw Morcinek i Alfred Jesionowski: rozmowy o twórczości

Gustaw Morcinek i Alfred Jesionowski: rozmowy o twórczości
(Gustaw Morcinek i Alfred Jesionowski: rozmowy o twórczości)

 • Price: 4.50 €
„[…] niech mi pan odpisze” O korespondencji dzieci i młodzieży z Gustawem Morcinkiem w latach 1946–1963

„[…] niech mi pan odpisze” O korespondencji dzieci i młodzieży z Gustawem Morcinkiem w latach 1946–1963
(„[…] niech mi pan odpisze” O korespondencji dzieci i młodzieży z Gustawem Morcinkiem w latach 1946–1963)

 • Price: 4.50 €
Przywracanie Morcinka zaolziańskiej społeczności… (o realizacjach prozy Morcinka w Scenie Polskiej Těšínského divadla)

Przywracanie Morcinka zaolziańskiej społeczności… (o realizacjach prozy Morcinka w Scenie Polskiej Těšínského divadla)
(Przywracanie Morcinka zaolziańskiej społeczności… (o realizacjach prozy Morcinka w Scenie Polskiej Těšínského divadla))

 • Price: 4.50 €