Sarmackie theatrum. T. 5: Między księgami Cover Image
 • Offer for Individuals Only 7.00 €

Sarmackie theatrum. T. 5: Między księgami
Sarmackie theatrum. T. 5: Między księgami

Contributor(s): Maria Barłowska (Editor), Marzena Walińska (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-564-3
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-2073-1
 • Page Count: 248
 • Publication Year: 2012
 • Language: Polish
O bibliotekach i o książkach w zbiorze inskrypcji Nathana Chytraeusa

O bibliotekach i o książkach w zbiorze inskrypcji Nathana Chytraeusa
(On libraries and books in the inscription volume by Nathan Chytraeus)

 • Price: 4.50 €
„Dialog” autorów, impresorów i czytelników w drukach 1 poł. XVI wieku ze zbiorów Biblioteki. Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie

„Dialog” autorów, impresorów i czytelników w drukach 1 poł. XVI wieku ze zbiorów Biblioteki. Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie
(A „dialogue” of authors, printers and readers in prints of the first half of the 16th century from the collections of The Count Wiktor Baworowski Library in Lviv)

 • Price: 4.50 €
Uwagi o pierwodruku Kupca Mikołaja Reja i problem odbiorcy dzieła

Uwagi o pierwodruku Kupca Mikołaja Reja i problem odbiorcy dzieła
(Remarks on the first edition of Kupiec by Mikołaj Rej and problems of its reception)

 • Price: 4.50 €
Wokół zagadki autorstwa Muz y gór wielickich (Kraków 1608)

Wokół zagadki autorstwa Muz y gór wielickich (Kraków 1608)
(Around a mystery of the authorship of Muza gór wielickich (Cracow 1608))

 • Price: 4.50 €
Translacja — kontaminacja — interpretacja. Przekłady Piotra Kochanowskiego w świetle współczesnych mu wydań Orlanda Szalonego i Jerozolimy wyzwolonej

Translacja — kontaminacja — interpretacja. Przekłady Piotra Kochanowskiego w świetle współczesnych mu wydań Orlanda Szalonego i Jerozolimy wyzwolonej
(Translation — contamination — interpretation. Piotr Kochanowski’s translations in the light of modern editions of Orlando Furioso and Jerusalem Delivered)

 • Price: 4.50 €
Wojsko serdecznych afektów Hieronima Falęckiego — z problematyki edycji, poetyki i recepcji

Wojsko serdecznych afektów Hieronima Falęckiego — z problematyki edycji, poetyki i recepcji
(Wojsko serdecznych afektów by Hieronim Falęcki — on edition, poetics and reception)

 • Price: 4.50 €
Literacka rama wydawnicza druków z przełomu XVI i XVII wieku jako miejsce sporów o autorstwo

Literacka rama wydawnicza druków z przełomu XVI i XVII wieku jako miejsce sporów o autorstwo
(A literary publishing frame of prints at the turn of the 16th and 17th centuries as a place of the arguments about the authorship)

 • Price: 4.50 €
Rękopiśmienne i drukowane dedykacje do Biblii gdańskiej

Rękopiśmienne i drukowane dedykacje do Biblii gdańskiej
(Manuscript and printed dedications to Biblia gdańska)

 • Price: 4.50 €
O ramie wydawniczej w siedemnastowiecznych tomikach poetyckich Wespazjana Kochowskiego (wybrane zagadnienia)

O ramie wydawniczej w siedemnastowiecznych tomikach poetyckich Wespazjana Kochowskiego (wybrane zagadnienia)
(On a publishing frame in the 17th century poetic books by Wespazjan Kochowski (selected issues))

 • Price: 4.50 €
Między erudycją, retoryką i świadectwem. Kilka uwag o treści i funkcjach przypisów w twórczości Adama Mickiewicza. Część I (do 1826 roku)

Między erudycją, retoryką i świadectwem. Kilka uwag o treści i funkcjach przypisów w twórczości Adama Mickiewicza. Część I (do 1826 roku)
(Between erudition, rhetoric and evidence. A few remarks on the content and functions of footnotes in works by Adam Mickiewicz. Part I (until 1826))

 • Price: 4.50 €
Martin Borrhaus — jak czytano klasyków w renesansie

Martin Borrhaus — jak czytano klasyków w renesansie
(Martin Borrhaus — how the classics were read in the Renaissance)

 • Price: 4.50 €
Jezuicka ars legendi — Francesco Sacchini, De ratione libros cum profectu legendi (1613)

Jezuicka ars legendi — Francesco Sacchini, De ratione libros cum profectu legendi (1613)
(A Jesuit ars legendi — Francesco Sacchini, De ratione libros cum profectu legendi (1613))

 • Price: 4.50 €
Z Hiszpanii do Polski. Dzieje poradnika medytacji Diega de Estella

Z Hiszpanii do Polski. Dzieje poradnika medytacji Diega de Estella
(From Spain to Poland. The history of a meditation guidebook by Diego de Estella)

 • Price: 4.50 €