Culture of the Reformation and reforming of culture Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Kultura reformacji i reformowanie w kulturze
Culture of the Reformation and reforming of culture

Contributor(s): Jarosław Płuciennik (Editor), Karolina Sidowska (Editor), Michał Rozmysł (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Philosophy, History of ideas, Theology and Religion, Renaissance Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Marcin Luter; kontrreformacja; Julia Hartwig; kalwinizm; luteranizm; Oświecenie; reformacja; protestantyzm
Summary/Abstract: Już od czasów Maxa Webera w refleksji naukowej i filozoficznej pojawiała się myśl, że reformacja to nie tylko zjawisko historyczne, ale nade wszystko społeczno-kulturowe. Kojarzą się z nią m.in.: indywidualizm, doświadczeniowość, nowoczesność, innowacja, aktywizm, asceza w świecie, kreatywność, samorefleksja, komunitarianizm, oszczędność, rozwój rachunkowości, krytycyzm, kapitalizm, kultura pisma i druku, odczarowanie, sekularyzacja. To jedynie kilka przykładów zjawisk i wartości wiążących się nierozłącznie z szeroko rozumianą reformacją w kulturze. Samo istnienie reformacji owocuje historycznie pojęciem tolerancji i szacunku dla różnorodności, choć droga do tych wartości nie jest łatwa i bezbolesna.W dniach 22–24 maja 2017 roku odbyła się w Uniwersytecie Łódzkim i Akademii Muzycznej im. Bacewiczów w Łodzi interdyscyplinarna konferencja ze specjalnymi gośćmi z całego świata. W Łodzi obradowali m.in.: Rita Süssmuth (Niemcy), prof. Ian Hazlett (Glasgow, Szkocja), prof. lnes Murzaku (New Jersey, USA), prof. Ivo Pospíšil (Brno, Czechy), prof. Cora Dietl (Giessen, Niemcy), prof. Hans-Jürgen Bömelburg (Giessen, Niemcy).Tom zbiera wybrane aspekty kultury reformacji i reformowania w kulturze. Jest śladem tego, że wielokulturowa Łódź uczciła 500 lat reformacji, która przez dziesięciolecia odcisnęła także swój znaczący ślad w tym mieście.

 • E-ISBN-13: 978-83-8220-782-8
 • Print-ISBN-13: 978-83-8220-781-1
 • Page Count: 282
 • Publication Year: 2022
 • Language: Polish
Wstęp od Redakcji

Wstęp od Redakcji
(Introduction)

 • Price: 4.00 €
Reformacja, kontrreformacja i barok w literaturach Europy Zachodniej i Wschodniej

Reformacja, kontrreformacja i barok w literaturach Europy Zachodniej i Wschodniej
(Reformation, Counter-Reformation and Baroque in European Literatures of the West and the East)

 • Price: 4.00 €
Ewangelicyzm wobec wyzwań ponowoczesności

Ewangelicyzm wobec wyzwań ponowoczesności
(Evangelicalism in the face of the challenges of postmodernity)

 • Price: 4.00 €
Myśl reformacji – wstęp do oświecenia

Myśl reformacji – wstęp do oświecenia
(Reformation Thought – Introduction to the Enlightenment)

 • Price: 4.00 €
Sceptycyzm w kulturze reformacji. Zarys problematyki

Sceptycyzm w kulturze reformacji. Zarys problematyki
(Skepticism in the culture of the Reformation. An outline)

 • Price: 4.00 €
Wzorce przeżywania pobożności a kultura Reformacji

Wzorce przeżywania pobożności a kultura Reformacji
(Patterns of Piety and the Culture of Reformation)

 • Price: 4.00 €
Reformacja, której nie było. Przypadek bułgarski (pojęcia – wpływy – idee)

Reformacja, której nie było. Przypadek bułgarski (pojęcia – wpływy – idee)
(A Reformation, Which Never Happened: the Case of Bulgaria (Concepts – Influences – Ideas))

 • Price: 4.00 €
Odnowa chrześcijaństwa w perspektywie (para)doksu chwili-wieczności

Odnowa chrześcijaństwa w perspektywie (para)doksu chwili-wieczności
(The renewal of Christianity in the perspective of the (para) dox of the moment-eternity)

 • Price: 4.00 €
Polskie przekłady Biblii w okresie Reformacji

Polskie przekłady Biblii w okresie Reformacji
(The Translations of the Bible into Polish in the Period of the Reformation)

 • Price: 4.00 €
"Niezwykły klejnot wiary", czyli o duchowej bliskości pietyzmu i oświecenia. Na przykładzie poezji religijnej Hansa Adolpha Brorsona (1694–1764)

"Niezwykły klejnot wiary", czyli o duchowej bliskości pietyzmu i oświecenia. Na przykładzie poezji religijnej Hansa Adolpha Brorsona (1694–1764)
("The Rare Jewel of the Faith", that is On the Spiritual Ties Between Pietism and the Enlightenment – as Reflected in the Religious Poetry of Hans Adolph Brorson (1694–1764))

 • Price: 4.00 €
Mickiewicz i „duch luterski”

Mickiewicz i „duch luterski”
(Mickiewicz and the ‘Lutheran Spirit’)

 • Price: 4.00 €
Między ewangelicką etyką indywidualną a społeczną. O nowej biografii Jerzego Pilcha

Między ewangelicką etyką indywidualną a społeczną. O nowej biografii Jerzego Pilcha
(Between Protestant Individual and Social Ethics. On the New Biography of Jerzy Pilch)

 • Price: 4.00 €
Julia Hartwig słucha dzieł luterańskich kompozytorów. O wierszach: "Kantata Schütza" i "Kantata Bacha"

Julia Hartwig słucha dzieł luterańskich kompozytorów. O wierszach: "Kantata Schütza" i "Kantata Bacha"
(Julia Hartwig listens to the Music of Lutheran Composers. Poems: "Schütz’s Cantata" and "Bach’s Cantata")

 • Price: 4.00 €
Apokalipsa i wojna secesyjna w poezji religijnych pieśni niewolniczych

Apokalipsa i wojna secesyjna w poezji religijnych pieśni niewolniczych
(The Apocalypse and the Civil War in the Poetry of Slave Spirituals)

 • Price: 4.00 €
"Musikalisches Opfer", czyli Bach kontra Fryderyk Wielki i Oświecenie

"Musikalisches Opfer", czyli Bach kontra Fryderyk Wielki i Oświecenie
("Musikalisches Opfer" or Bach versus Frederick the Great and the Enlightenment)

 • Price: 4.00 €
Punkt zapalny tumultu toruńskiego 1724 roku i monologowy dialog historyków: Woldemar Gastpary — Stanisław Salmonowicz

Punkt zapalny tumultu toruńskiego 1724 roku i monologowy dialog historyków: Woldemar Gastpary — Stanisław Salmonowicz
(The Flash Point of Toruń Tumult (1724) and Monologue-Dialog Between Two Historians: Woldemar Gastpary — Stanisław Salmonowicz)

 • Price: 4.00 €
Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi do 1939 roku

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi do 1939 roku
(The Social, Cultural and Educational Activities of the Reform Evangelic Parish in Lodz until 1939)

 • Price: 4.00 €