Muzyka religijna – między epokami i kulturami. T. 2 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Muzyka religijna – między epokami i kulturami. T. 2
Muzyka religijna – między epokami i kulturami. T. 2

Contributor(s): Bogumiła Mika (Editor), Krystyna Turek (Editor)
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Music, History of Art
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: dawna; pieśń religijna; współczesna; twórca; muzyka religijna; pieśń kościelna; życie muzyczne; zespoły muzyczne
Summary/Abstract: Książka podejmuje zagadnienia muzyki religijnej, traktowanej z perspektyw: muzykologicznej, historycznej i folklorystycznej. Przynosi informacje o twórcach muzyki religijnej, o działalności zespołów ją wykonujących, analizuje wybrane przykłady religijnego repertuaru muzycznego. Dostarcza wiedzy na temat dawnej oraz współczesnej muzyki religijnej.Publikacja jest adresowana do muzykologów, amatorów muzyki, teologów, religioznawców, a także wszystkich zainteresowanych twórczością religijną.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-566-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-1773-1
 • Page Count: 300
 • Publication Year: 2009
 • Language: Polish
Missa Requiem Damiana Stachowicza w aspekcie związków słowno-muzycznych

Missa Requiem Damiana Stachowicza w aspekcie związków słowno-muzycznych
(Missa Requiem by Damian Stachowicz in the context of verbal-musical relations)

 • Price: 4.50 €
Działalność i repertuar kapeli muzycznej w Rakowie Opatowskim w świetle źródeł archiwalnych

Działalność i repertuar kapeli muzycznej w Rakowie Opatowskim w świetle źródeł archiwalnych
(The activity and repertoire of a music chapel in Raków Opatowski in the light of the archive sources)

 • Price: 4.50 €
Sylwetka kompozytorska Justa Caspara na tle muzyki u pijarów

Sylwetka kompozytorska Justa Caspara na tle muzyki u pijarów
(A composer profile of Just Caspar in the light of music at PRs)

 • Price: 4.50 €
Pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego — Pieśń poranna i Pieśń wieczorna — świadectwo ponadczasowej żywotności

Pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego — Pieśń poranna i Pieśń wieczorna — świadectwo ponadczasowej żywotności
(Hymns by Franciszek Karpiński Pieśń poranna and Pieśń wieczorna — the evidence of ageless vitality)

 • Price: 4.50 €
Litanie ostrobramskie Stanisława Moniuszki — utwory zapomniane?

Litanie ostrobramskie Stanisława Moniuszki — utwory zapomniane?
(Litanie ostrobramskie by Stanisław Moniuszko — forgotten works?)

 • Price: 4.50 €
Dionizos, Agni, Swaróg — wielokulturowy krąg inspiracji w twórczości Ludomira Michała Rogowskiego

Dionizos, Agni, Swaróg — wielokulturowy krąg inspiracji w twórczości Ludomira Michała Rogowskiego
(Dionysus, Agni, Svarog — a multicultural circle of inspirations in works by Ludomir Michał Rogowski)

 • Price: 4.50 €
Cztery motety kopernikowskie na chór mieszany a cappella Tadeusza Kasserna

Cztery motety kopernikowskie na chór mieszany a cappella Tadeusza Kasserna
(Cztery motety kopernikowskie on a mixed choir a capella by Tadeusz Kassern)

 • Price: 4.50 €
Pieśń Boże, coś Polskę w funkcji cytatu w polskiej muzyce artystycznej XX wieku

Pieśń Boże, coś Polskę w funkcji cytatu w polskiej muzyce artystycznej XX wieku
(The hymn Boże, coś Polskę in the function of the quotation in the Polish art music of the 20th century)

 • Price: 4.50 €
Między dziękczynieniem a błaganiem. Te Deum Romana Palestra, Te Deum Krzysztofa Pendereckiego

Między dziękczynieniem a błaganiem. Te Deum Romana Palestra, Te Deum Krzysztofa Pendereckiego
(Between thanksgiving and begging. Te Deum by Roman Palester and Te Deum by Krzysztof Penderecki)

 • Price: 4.50 €
Psalmy Adama Walacińskiego w filmie Jerzego Kawalerowicza Matka Joanna od Aniołów. Pytanie o tożsamość gatunku

Psalmy Adama Walacińskiego w filmie Jerzego Kawalerowicza Matka Joanna od Aniołów. Pytanie o tożsamość gatunku
(Joanna od Aniołów by Jerzy Kawalerowicz. The question on genre identity)

 • Price: 4.50 €
Krzysztof Penderecki w kręgu tradycji obrzędowości religijnej Wschodu i Zachodu

Krzysztof Penderecki w kręgu tradycji obrzędowości religijnej Wschodu i Zachodu
(Krzysztof Penderecki in the circle of religious ceremony tradition of the East and the West)

 • Price: 4.50 €
Stabat Mater Luigiego Boccheriniego — muzyczna interpretacja tekstu średniowiecznej sekwencji

Stabat Mater Luigiego Boccheriniego — muzyczna interpretacja tekstu średniowiecznej sekwencji
(Stabat Mater by Luigi Boccherini — a musical interpretation of a Middle Age sequence text)

 • Price: 4.50 €
Bohater operowy między sacrum a profanum. Wątki religijne o charakterze epifanicznym w operach: Robert Diabeł Giacoma Meyerbeera, Faust Charlesa Gounoda, Doktor Faust Ferruccia Busoniego

Bohater operowy między sacrum a profanum. Wątki religijne o charakterze epifanicznym w operach: Robert Diabeł Giacoma Meyerbeera, Faust Charlesa Gounoda, Doktor Faust Ferruccia Busoniego
(An operatic character between the sacred and the profane. Religious motives of an epiphanic type in Robert the Devil by Giacomo Meyerbeer, Faust by Charles Gounod and Doctor Faust by Feruccio Busoni)

 • Price: 4.50 €
Teozoficzne inspiracje w muzyce europejskiej XX wieku

Teozoficzne inspiracje w muzyce europejskiej XX wieku
(Theosophical inspirations in the 20th century European music)

 • Price: 4.50 €
Symbolika w twórczości Sofii Gubajduliny na przykładzie Siedmiu słów na wiolonczelę, bajan i orkiestrę (1981)

Symbolika w twórczości Sofii Gubajduliny na przykładzie Siedmiu słów na wiolonczelę, bajan i orkiestrę (1981)
(Symbolism in works by Sofia Gubajdulina. On the basis of Siedem słów on a cello, baia instrument and orchestra (1981))

 • Price: 4.50 €
Karlheinz Stockhausen a sfera sacrum

Karlheinz Stockhausen a sfera sacrum
(Karlheinz Stockhausen and the sphere of the sacred)

 • Price: 4.50 €
Inspiracje tradycją liturgiczną Wschodu i Zachodu w twórczości Arvo Pärta

Inspiracje tradycją liturgiczną Wschodu i Zachodu w twórczości Arvo Pärta
(Inspirations by a liturgical tradition of the East and West in works by Arvo Pärt)

 • Price: 4.50 €
Nabożeństwa majowe przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych

Nabożeństwa majowe przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych
(Marian prayers by the crosses and roadside chapels as a form of the Catholic folk piety)

 • Price: 4.50 €
Jana Długosza Teoria muzyki w liczbach

Jana Długosza Teoria muzyki w liczbach
(The theory of music by Jan Długosz in numbers)

 • Price: 4.50 €
I Kongres Muzyki Liturgicznej w archidiecezji katowickiej

I Kongres Muzyki Liturgicznej w archidiecezji katowickiej
(The first Congress of the Liturgical Music of the Archidiocese in Katowice)

 • Price: 4.50 €