Sarmackie theatrum. T. 8: W poszukiwaniu nowości Cover Image

Sarmackie theatrum. T. 8: W poszukiwaniu nowości
Sarmackie theatrum. T. 8: W poszukiwaniu nowości

Contributor(s): Maria Barłowska (Editor), Marzena Walińska (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: novitas; topics; rhetoric; editing; manuscripts;old prints;
Summary/Abstract: Kolejny, już ósmy tom Sarmackiego theatrum zbiera artykuły przygotowane jako wynik namysłu nad kategorią nowości w dawnej literaturze. W perspektywie retorycznej poszukiwano rozumienia istoty novitas i analizowano funkcjonowanie topiki. W ujęciach faktograficznych przedstawione zostały odkrycia utworów z XVII w. zachowanych w rękopisach i nieznanych drukach, sformułowano hipotezy na temat autorstwa i opisano stosowane przez twórców strategie perswazyjne. Poddano także oglądowi sposoby funkcjonowania nowości z punktu widzenia dawnego czytelnika i rynku wydawniczego.

  • E-ISBN-13: 978-83-226-3869-9
  • Page Count: 232
  • Publication Year: 2020
  • Language: Polish