Translation as Cultural Annexation of the Work Cover Image
 • Offer for Individuals Only 23.00 €

Przekład jako aneksja kulturowa dzieła
Translation as Cultural Annexation of the Work

Contributor(s): Alina Nowicka-Jeżowa (Editor), Michał Fijałkowski (Editor)
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history, Studies of Literature, Polish Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: literary translation; translatology; literary criticism; cultural annexation; meeting of culture
Summary/Abstract: The book contains dissertations on translating foreign works into Polish and the Polish ones into Italian and German. What constitutes translatology is the transfer of a text into new culture and the strategies used to assimilate it. They are discussed in reference to selected works from the 16th to the 20th century. The authors are Polish and foreign scholars who are both researchers and translators of Polish literature.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-5245-1
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-5237-6
 • Page Count: 384
 • Publication Year: 2021
 • Language: Polish
W kręgu badaczy, krytyków i autorów przekładu literackiego

W kręgu badaczy, krytyków i autorów przekładu literackiego
(In the circle of researchers, critics and authors literary translation)

 • Price: 4.50 €
W łańcuchu translacji: "Desiderosus" Kaspra Wilkowskiego

W łańcuchu translacji: "Desiderosus" Kaspra Wilkowskiego
(In the Chain of Translations: Kasper Wilkowski’s "Desiderosus")

 • Price: 4.50 €
Petrarka spolszczony i nieznany

Petrarka spolszczony i nieznany
(Petrarch in Polish and Petrarch Unknown)

 • Price: 4.50 €
Autorzy jako autorki i jak radzi sobie z tym tłumacz: podwójne zawłaszczanie. O przekładach "Heroid" i "Listów portugalskich"

Autorzy jako autorki i jak radzi sobie z tym tłumacz: podwójne zawłaszczanie. O przekładach "Heroid" i "Listów portugalskich"
(Authors as Authoresses and How the Translator Deals with It: Double Appropriation (Translations of "Heroides" and "The Portuguese Letters"))

 • Price: 4.50 €
Kilka uwag o losach Epody II Horacego w poezji ziemiańskiej

Kilka uwag o losach Epody II Horacego w poezji ziemiańskiej
(Some Remarks on the Reception of Horace’s Epode II in Old-Polish Nobleman Poetry)

 • Price: 4.50 €
Strategie przekładowe czterech staropolskich longsellerów

Strategie przekładowe czterech staropolskich longsellerów
(Translation strategies in Old Polish Long-sellers)

 • Price: 4.50 €
"Postylla katolicka mniejsza" z 1590 roku – "Nowy Testament" z 1593 roku – "Biblia" z 1599 roku

"Postylla katolicka mniejsza" z 1590 roku – "Nowy Testament" z 1593 roku – "Biblia" z 1599 roku
("Minor Catholic Postil", 1590; "New Testament" 1593; "The Bible", 1599)

 • Price: 4.50 €
Gatunkowe i kulturowe innowacje w spolszczeniu "Trajedyi o Mszej" (1560) Bernardina Ochina

Gatunkowe i kulturowe innowacje w spolszczeniu "Trajedyi o Mszej" (1560) Bernardina Ochina
(The Genre and Cultural Innovations in the Polish Translation of Bernardino Ochino’s "Tragedy on Mass")

 • Price: 4.50 €
Kim właściwie jest Jezus?

Kim właściwie jest Jezus?
(Who Is Jesus?)

 • Price: 4.50 €
Między „szarym przebraniem” a „trudnym znojem”

Między „szarym przebraniem” a „trudnym znojem”
(Between „a Grey Costume” and „a Hard Toil”)

 • Price: 4.50 €
Aneksja kulturowa "Ani z Zielonego Wzgórza" Lucy Maud Montgomery w Polsce

Aneksja kulturowa "Ani z Zielonego Wzgórza" Lucy Maud Montgomery w Polsce
(Cultural annexation of Lucy Maud Montgomery’s "Anne of Green Gables" in Poland)

 • Price: 4.50 €
Chcąc oswoić polskość, czyli o przekładach "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego na język niemiecki

Chcąc oswoić polskość, czyli o przekładach "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego na język niemiecki
(To Domesticate Polishness, or on Translating Stanisław Wyspiański’s "Wedding" into German)

 • Price: 4.50 €
Między krytyką tekstu a krytyką przekładu: włoskie perypetie wiersza "Campo di Fiori" Czesława Miłosza

Między krytyką tekstu a krytyką przekładu: włoskie perypetie wiersza "Campo di Fiori" Czesława Miłosza
(Between Textual and Translation Criticism: Italian Vicissitudes of Czesław Miłosz’s "Campo di Fiori")

 • Price: 4.50 €
Po kładce nad urwiskiem, przymrużając oko

Po kładce nad urwiskiem, przymrużając oko
(On the Footbridge over the Cliff, Winking)

 • Price: 4.50 €
Transgresja elementu znaczącego: opowiadania Gombrowicza i ich nowy włoski przekład

Transgresja elementu znaczącego: opowiadania Gombrowicza i ich nowy włoski przekład
(Transgression of the Signifier: Gombrowicz’s Short Stories and Their New Italian Translation)

 • Price: 4.50 €
Inkrustacje

Inkrustacje
(Incrustations)

 • Price: 4.50 €
Tadeusz Boy-Żeleński, tłumacz dawnej literatury francuskiej

Tadeusz Boy-Żeleński, tłumacz dawnej literatury francuskiej
(Tadeusz Boy-Żeleński: A Translator of Early-French Literary Writings)

 • Price: 4.50 €
Aneksja poezji polskiej przez Karla Dedeciusa

Aneksja poezji polskiej przez Karla Dedeciusa
(The Annexation of Polish Poetry by Karl Dedecius)

 • Price: 4.50 €
Myśli starego tłumacza

Myśli starego tłumacza
(The Thoughts of an Old Translator)

 • Price: 4.50 €