Problem of States’ Liability for Environmental Damages – Including Climate Change
Damages Cover Image

Problem odpowiedzialności odszkodowawczej państw za szkody środowiskowe, w tym klimatyczne.
Problem of States’ Liability for Environmental Damages – Including Climate Change Damages

Decision of the International Court of Justice in Case Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)

Author(s): Maciej Nyka
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Keywords: prawo klimatu; odszkodowanie za szkody klimatyczne; prawo ochrony środowiska; szkoda klimatyczna.

Summary/Abstract: Autor poddaje analizie pierwszy w historii wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący szacowania wysokości odszkodowania za szkody środowiskowe. Autor analizuje go pod kątem możliwości realizacji roszczeń odszkodowawczych w odniesieniu do szkód klimatycznych. Autor co do zasady zgadza się z przyjętymi przez MTS zasadami, jednakże krytykuje część ustaleń faktycznych oraz wysokość zasądzonego odszkodowania.

  • Issue Year: 3/2021
  • Issue No: 51
  • Page Range: 162-172
  • Page Count: 10
  • Language: Polish