Spirit of fineness Cover Image

Spiritul de fineţe
Spirit of fineness

Author(s): Dorin Ştefănescu
Subject(s): Literary Texts
Published by: Vatra Literară

Summary/Abstract: 9. Revelarea Vieţii sau Arhi-înţelegerea nevăzutului întrupat. „Ce trebuie să fie trupul pentru a fi revelaţie în şi prin el însuşi? Ce trebuie să fie revelaţia pentru a se realiza ca trup ?” – iată întrebările esenţiale la care Michel Henry dă un amplu răspuns în Incarnation. Une philosophie de la chair (Seuil, 2000). În această ultimă meditaţie, vom încerca să însoţim răspunsul filosofului, concentrândune asupra semnificaţiilor ce se întrevăd pe cei doi versanţi ai problemei puse în discuţie. Vom deschide aşadar, pentru început, orizontul fenomenologic al trupului înţeles ca naştere transcendentală în Viaţa absolută sau, altfel spus, ca materie fenomenologică a Vieţii ce se auto-revelează drept pulsiune trupească imanentă, dincolo de corporalitatea sensibilului mundan ·...´

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 05
  • Page Range: 88-93
  • Page Count: 6
  • Language: Romanian
Toggle Accessibility Mode