A new stage of dialog. About Berlin declaration of  International Christian and Jewish Council; It’s time to renew engagement Cover Image
  • Price 2.50 €

Nowy etap dialogu. Wokół berlińskiej deklaracji Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów; Czas, by odnowić zaangażowanie. Apel do społeczności chrześc
A new stage of dialog. About Berlin declaration of International Christian and Jewish Council; It’s time to renew engagement

Author(s): Stanisław Krajewski
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: Większość Żydów nie wierzyła w możliwość zmiany nauczania chrześcijańskiego. Powstały jednak w krajach zachodniej Europy organizacje współpracy i dialogu, które podobnie jak istniejąca już wcześniej organizacja amerykańska – rozpoczęły żmudną działalność.

  • Issue Year: LII/2009
  • Issue No: 612
  • Page Range: 93-103
  • Page Count: 11
  • Language: Polish