Ukraine and Polish-Ukrainian Relations in the Works  of Aleksander Groza (1807–1875) Based on the Example of Starosta kaniowski Cover Image

Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w twórczości Aleksandra Grozy (1807–1875) na przykładzie Starosty Kaniowskiego
Ukraine and Polish-Ukrainian Relations in the Works of Aleksander Groza (1807–1875) Based on the Example of Starosta kaniowski

Author(s): Aleksandra Ewelina Mikinka
Subject(s): Politics / Political Sciences, Language and Literature Studies, Studies of Literature, Philology, Geopolitics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: Ukrainian school; romanticism; poetry; Ukraine; Cossack;

Summary/Abstract: Aleksander Karol Groza (1807–1875) był jednym z pomniejszych twórców tzw. „szkoły ukraińskiej” w poezji polskiej. Inspirując się rodzimym folklorem i eksplorując najbliższe miejscu zamieszkania tereny – zgodnie z zaleceniem swojego przyjaciela i mistrza, Michała Grabowskiego – Groza stworzył zarówno sugestywne i krwawe powieści poetyckie z silnie zarysowaną postacią Kozaka (Starosta kaniowski, Hryć), jak i przepełnione malowniczym krajobrazem stepów dumy, będące często autorską „wariacją na temat” bajek ukraińskich. Mówiono, że „przyswoił sobie świat tak zwanej wiary w duchy żywiołowe (...), na wierze, czyli jak dziś mówimy, na zabobonie gminu oparte”. Najbardziej znanym tekstem poety pozostaje do dziś powieść poetycka Starosta kaniowski. W artykule analizuje się utwór pod kątem obrazu Ukrainy wyłaniającego się z tekstu, by odpowiedzieć na pytanie, jakie były Kresy Aleksandra Grozy oraz czy jego twórczość może być dowodem na to, że Ukraina polskich poetów to sztuczny, fałszywy, zmyślony konstrukt.

  • Issue Year: 2/2021
  • Issue No: XXVI
  • Page Range: 39-52
  • Page Count: 14
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode