The Jews in Albania at the start of the Second World War Cover Image
  • Price 4.90 €

EBREJTË NË SHQIPËRI NË PRAG TË LUFTËS SË DYTË
The Jews in Albania at the start of the Second World War

Author(s): Artan Puto
Subject(s): History
Published by: Përpjekja
Keywords: Jews in Albania ; Second World War ; Albania ; Antisemitism

Summary/Abstract: Pas kontakteve të para izraelito-shqiptare të viteve 1934-1935, në burimet tona arkivore vërehet një pauzë e cila vazhdon gjatë gjithë vitit pasardhës. Interesimi i autoriteteve shqiptare për ebrejtë rishfaqet papritur në fillim të vitit 1937. Më 1 mars të këtij viti Zyra Sekrete e Ministrisë së Brëndshme nxjerr një qarkore, që i dërgohet të gjitha prefekturave të vendit, në të cilën ministri Musa Juka urdhëronte të bëheshin hetime lidhur me personat me origjinë izraelite si dhe të tregohej se me çfarë pune merreshin dhe kur kishin ardhur në Shqipëri.

  • Issue Year: 1996
  • Issue No: 08
  • Page Range: 074-089
  • Page Count: 16
  • Language: Albanian