«The faith of the Albanian is 'Albanianism'», myth or historical construction Cover Image
  • Price 3.90 €

«Feja e shqiptarit është “shqiptaria”»: mit apo konstruktim historik
«The faith of the Albanian is 'Albanianism'», myth or historical construction

Author(s): Artan Puto
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Përpjekja
Keywords: Albanianism; myth ; historical construction; Albania

Summary/Abstract: Ky shkrim është një përpjekje për të shpjeguar natyrën dhe rolin që “shqiptarizmi” ka luajtur në periudha të ndryshme të historisë së Shqipërisë. Ne do të shqyrtojmë nëse ai është një mit, i ardhur nga një trashëgimi e kulturës dhe e traditës, apo kemi të bëjmë me një produkt ideologjik të shfaqur në një moment të caktuar historik.

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 15+16
  • Page Range: 032-038
  • Page Count: 7
  • Language: Albanian