Modernization of the Slovak Foreign Service – From Analysis to Implementation Cover Image

Modernizácia slovenskej zahraničnej služby – od analýz k realizácii
Modernization of the Slovak Foreign Service – From Analysis to Implementation

Author(s): Marcel Peško
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: MZV; reforma; riadenie; občan

Summary/Abstract: V roku 2008 sa podarilo zrealizovať celý rad čiastkových projektov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili systém riadenia na ministerstve. Postupne, ako si zamestnanci budú osvojovať nové metódy práce, tieto sa pozitívne odrazia na kvalite, efektívnosti a výsledkoch práce celého rezortu. Prirodzene, za takú krátku dobu nebolo možné z časových, kapacitných, ale aj finančných dôvodov zrealizovať všetky zamýšľané zmeny. Dôležité však je, že sa nielen podarilo opísať optimálny stav z pohľadu moderných manažérskych prístupov, ale aj zadefinovať nástroje a zdroje na jeho dosiahnutie formou konkrétnych projektov, ktoré už boli zrealizované alebo sa budú realizovať v blízkej budúcnosti. To, že modernizačný proces prebieha plánovaným a koordinovaným spôsobom, je najdôležitejším predpokladom na jeho úspešný výsledok a pokračovanie v budúcnosti.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 123-139
  • Page Count: 17
  • Language: Slovak
Toggle Accessibility Mode