Modernization of the Slovak Foreign Service Cover Image

Modernizácia slovenskej zahraničnej služby
Modernization of the Slovak Foreign Service

Author(s): Marcel Peško
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Globalizačné procesy v 21. storočí zásadne menia podmienky pre interakciu Slovenska s ostatnými krajinami a kultúrami, ako aj pre presadzovanie našich záujmov na medzinárodnej scéne. V globálnom svete sa od diplomacie očakáva, že bude schopná orientovať sa aj v prostredí množstva neformálnych a mimovládnych štruktúr prekračujúcich národné hranice. Keďže diplomacia sa stáva riadiacim nástrojom pre reguláciu globalizačných procesov v prospech národných záujmov, musí byť zmodernizovaná tak, aby bola pripravená ešte pružnejšie reagovať na trendy a udalosti. Modernizácia riadenia je však výzvou nielen pre zahraničnú službu, ale celý verejný sektor. Všetky zložky verejnej správy sú dnes v čoraz väčšej miere konfrontované s tlakom na zlepšenie výkonu a efektívnosť.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 91-105
  • Page Count: 15
  • Language: Slovak