Slovakia’s Priorities in the European Union Cover Image

Slovenské priority v Európskej únii
Slovakia’s Priorities in the European Union

Author(s): Vladimír Bilčík
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: EU; priority; Schengenský priestor; eurozóna

Summary/Abstract: Cieľom tohto príspevku je ponúknuť analytický pohľad na plnenie hlavných politických, hospodárskych a inštitucionálnych priorít Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie, pričom text zároveň analyzuje správanie SR a konkrétne postoje politikov krajiny k európskej integrácii. Ponúka prierezovú analýzu nosnými politickými prioritami SR v EÚ, pričom hodnotí aj schopnosť krajiny formulovať a presadzovať svoje preferencie v rámci Únie. Okrem prioritného zamerania na fungovanie SR v EÚ počas roka 2008 sa štúdia na záver snaží aj o širšie hodnotenia prvých piatich rokov členstva krajiny v Európskej únii.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 23-36
  • Page Count: 14
  • Language: Slovak