Legally” illegal distressed sale of the personal property under the Distraining Law – criminal law aspects Cover Image

„OPRÁVNĚNĚ“ NEOPRÁVNĚNÁ DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ DLE ZÁKONA Č. 120/2001 SB., O SOUDNÍCH EXEKUTORECH A EXEKUČNÍ ČINNOSTI („EXEKUČNÍ ŘÁD“) – TRESTNĚPRÁVNÍ
Legally” illegal distressed sale of the personal property under the Distraining Law – criminal law aspects

Author(s): Jan Vylegala
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Keywords: Odpovědnost; trestní odpovědnost; protiprávní úkon; soupis movitého majetku; dražba movitého majetku; vykonavatel exekutora; soudní exekutor (exekutor); zneužívání pravomoci veřejného činitele; poškozování cizích práv; podvod

Summary/Abstract: This contribution reacts to selected current legal problems and describes some of the results of the distress of the personal property, especially criminal liability of the distrainer and the Crime of Abuse of Powers of a Public Official and the Crime of Fraud. The distressed sale of the personal property which was listed by the distraining enforcers, causes this criminal liability of the distrainer, because the making of the list of the personal property by the distraining enforces is illegal. In general, act contrary to law cannot be convalidate by act under the law. The own distressed sale (the distressed sale itself) can be under the law. But if particular act is contrary to law (the making of the list of the personal property), the following act (the distressed sale of this personal property) must be also contrary to law. So if the distrainer make the distressed sale of the personal property which was listed by distraining enforcers, commits especially the Crime of Abuse of Powers of a Public Official and may commit the Crime of Fraud.

  • Issue Year: 2/2008
  • Issue No: SUPPL.
  • Page Range: 249-255
  • Page Count: 7
  • Language: Czech