Review of the book by Marta Jadwiga Kędzia: ‘Musical orientations among youth from
2nd-level secondary music schools’ (‘Orientacje muzyczne młodzieży z ogólnokształcących
szkół muzycznych II stopnia’), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, pp. 230 Cover Image

Review of the book by Marta Jadwiga Kędzia: ‘Musical orientations among youth from 2nd-level secondary music schools’ (‘Orientacje muzyczne młodzieży z ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia’), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, pp. 230
Review of the book by Marta Jadwiga Kędzia: ‘Musical orientations among youth from 2nd-level secondary music schools’ (‘Orientacje muzyczne młodzieży z ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia’), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, pp. 230

Author(s): Katarzyna Sadowska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 243-246
  • Page Count: 4
  • Language: English