Art and Engagement in the Technical Civilization Cover Image

Umjetnost i angažiranost u tehničkoj civilizaciji
Art and Engagement in the Technical Civilization

Author(s): Eduard Kale
Subject(s): Social Sciences
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: Pojam angažiranosti danas se miješa s pojmom funkcionalnosti, pa oba postaju nejasni i višeznačni. Radi jasnoće i razumijevanja stvarne situacije treba istaknuti njihovu razliku. Angažiranost proizlazi iz totaliteta čovjeka i djeluje u totalitetu stvarnosti, a funkcionalnost je samo moment ili element tog totaliteta. Nejasnoća i miješanje tih dvaju pojmova samo je odraz nejasnoće oko poimanja našeg vremena i stvarne situacije umjetnosti. Angažiranost znači ljudsko djelovanje za ljudsku stvarnost; ona može biti samo ljudska, humana i to cjelovito ljudska, humana. Funkcionalnost je samo element podređenosti nečemu, službe bilo totalitetu ljudskog, bilo totalitetu neke druge sfere, bilo nekom drugom cilju. Angažiran može biti samo čovjek. Funkcionalna je stvar, ali i čovjek ako djeluje kao stvar, kao funkcija ako je postvaren, opredmećen, ako je dopustio da se netko drugi koristi njime kao stvari. Angažiranost je iskonska bit čovjeka, funkcionalnost svega - proizvod je novijeg vremena. Covjek može biti samo cjelinom svojom angažiran, biti funkcionalan i funkcionirati može on parcijalno i na različitim mjestima različito; funkcionirajući primjereno određenoj funkciji, određenoj dužnosti on ne mora biti ljudski angažiran, ljudski djelovati, on to može čak i potpuno isključiti.

  • Issue Year: 1965
  • Issue No: 04-05
  • Page Range: 586-598
  • Page Count: 13
  • Language: Croatian