THE CONTRIBUTION OF FOREIGN RESEARCHERS FOR THE ANCIENT CITY OF ULPIANA Cover Image

KONTRIBUTI I HULUMTUESVE TË HUAJ PËR QYTETIN ANTIK TË ULPIANËS
THE CONTRIBUTION OF FOREIGN RESEARCHERS FOR THE ANCIENT CITY OF ULPIANA

Author(s): Arianit Buqinca
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: University of Tetova
Keywords: Ulpiana; hulumtime; Arkeologji; ekspert të huaj

Summary/Abstract: Qyteti antik Ulpiana (Justiniana secunda) që mendohet të jetë themeluar nga fillimi i shekullit të I-rë nga perandori Trajan ose nga fillimi i shekullit të II-të nga perandori Hadrian, lokalizohet dhe hulumtohet për herë të parë gjatë viteve 1954-1959 nga arkeologu Emil Çershkov. Lokaliteti arkeologjik i Ulpianës është ndër qendrat më interesante arkeologjike në Kosovë dhe rajon, gjendet pranë minierave antike të Shashkocit dhe ka pozitë gjeostrategjike në udhëkryq të rrugëve Via Lissus- Naissus dhe Via Naissus-Ulpiana- Scupi-Thessaloniki. Në këtë punim do të shtjellohen rezultatet e hulumtimeve në fushën e historisë dhe arkeologjisë nga studiues vendor dhe të huaj. Fillimisht do të trajtohen informacionet e para për lokalizimin e rrënojave të qytetit, duke vijuar me rezultatet e para të hulumtimeve në terren, si dhe konkluzionet e hulumtuesve për datimin e shtresave kulturore të cilat do të reflektonin në ecurinë e hulumtimeve të mëtutjeshme. Interesimi ynë nxitet nga rezultatet e vëzhgimeve në terren si dhe hulumtimeve arkeologjike dhe gjeofizike pas vitit 1999 ku institucione me renome botërore nga Evropa kanë dhanë një kontribut të çmueshëm. Do të paraqiten rezultatet e këtyre projekteve dhe ndikimi që kanë pasur.

  • Issue Year: 5/2018
  • Issue No: 9-10
  • Page Range: 183 - 187
  • Page Count: 5
  • Language: Albanian, English