Reviews Cover Image

Kritika dhe recensione
Reviews

Author(s): Naser Ferri, Kristina Džin, Arianit Buqinca, Memli Krasniqi, Qerim Dalipi, Hysen Matoshi, Nehat Krasniqi, Daut Bislimi, Ardita Hajdari - Buqinca, Kosovar Basha, Mrika Limani, Sadik Mehmeti, Nuridin Ahmeti
Subject(s): Anthropology, Ethnohistory, Local History / Microhistory, Book-Review
Published by: Instituti Albanologjik i Prishtinës

Summary/Abstract: Naser Ferri: Qasje e re e trajtimit të besimeve dhe mitologjisë së provincave Danubiane dhe të Ilirikut, Culti e religiosità nelle province danubiane, Ferrara 20‐22 Novembre 2013, a cura di Livio Zerbini, Atti del II Convegno Internazionale, Publicazione del Laboratorio di studi e ricerche Antiche province Danubiane, Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici, Bologna 2015, f. 749. Kristina Džin: Mitologjia që ende jeto, Prof. dr. sc. Naser Ferri, Živa mitologija‐Living Mythology, Zagreb 2015, 352 f. Arianit Buqinca: Të dhëna të reja nga hulumtimet mbi Ilirinë jugore dhe Epirin në antikitet, L'Illyrie Meridionale et l'Epire dans l'Antiquite V: Actes du Ve colloque international de Grenoble (8‐11 octobre 2008). Volume I & Volume II. Paris 2013, f. 790 Memli Krasniqi: Virgjil Kule, Gjergj Kastrioti Skënderbeu ‐ Kryqtari i fundit Qerim Dalipi: Feti Mehdiu, Reflektime të luftës së shqiptarëve për pavarësi 1389‐1999 ‐ në burime orientale, Prishtinë, 2012 Hysen Matoshi, Nehat Krasniqi: Një histori për shkollën dhe edukimin (Jani Sota, Historia e shkollave dhe ideve për edukim në botë: nga zanafilla deri në ditët tona, Extra, Tiranë, 2015, f. 864) Daut Bislimi: Libër që erdhi në kohën e duhur, Mr. Nuridin Ahmeti, Krerët fetarë në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare në Vilajetin e Kosovës (1878‐1912). Botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës. Prishtinë, 2011, f. 301 faqe Ardita Hajdari ‐ Buqinca: Një botim i veçantë i Institutit të historisë për, Kryengritjen e vitit 1910 në Kosovë (“Kryengritja e vitit 1910 në Kosovë”, Instituti i Historisë i Prishtinës, Prishtinë, 2012.) Daut Bislimi: Doracak me peshë historike, Dokumente të Shoqërisë Biblike Britanike dhe përtë huaj (1816‐1912)”, Dr. Memli Krasniqit dhe MA Armend MehmetitMemli Krasniqi: Vështrim kritik mbi librin “Historija e Shqypnis”, Dom Ndoc Nikaj, “Historija e Shqypnis”Daut Bislimi: Një vepër e rëndësishme publicistiko‐burimore, Qerim Lita, Lidhja Kosovare në SHBA dhe Jusuf Azemi (Dokumente sekrete Jugosllave 1971‐1990) Daut Bislimi:Bibliografi me interes për shkencën albanologjike, Sadik MEHMETI‐Nuridin AHMETI, 1) Bibliografi e revistës “Vjetar”‐i (1965‐2015), Prishtinë 2015, 427 faqe dhe 2) Sadik Mehmeti‐Nuridin Ahmeti, Bibliografi e botimeve të veçanta të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës (1965‐2015), Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës (1965‐2015), Prishtinë 2016, 278 faqe Kosovar Basha: Kristo Frashëri, Jeta e një historiani, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2014, fq. 457 Mrika Limani: Sanije Gashi ‐ Serbian Crimes in Kosovo 1998‐1999: Appalling true stories of Albanian women's suffering told first‐hand (Histori të tmerrit 1998‐1999 – Dosje krimesh të luftës, rrëfime të grave) Sadik Mehmeti, Nuridin Ahmeti: Pesëdhjetë vjet publikime arkivistike në Kosovë

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 46
  • Page Range: 247-321
  • Page Count: 71
  • Language: Albanian