"Megérteni logikus lényét!" (Adalékok Füst Milán és Osvát Ernő kapcsolatához)
"To understand his logical being!" (Addenda to the relationship between Milán Füst and Ernő Osvát)

Author(s): Judit Szilágyi
Subject(s): Jewish studies
Published by: Múlt és Jövő

Summary/Abstract: Osvat Ernonek a Nyugatnál betöltött "ecepét gyakran jelölik a .,kertész" vagy a .. főpap" metaforával. Az első nemzedék tagjai közül többen hasonlították az apa-fiú kapcsolatához a tisztelet, szeretet és elutasítás, lázadás ellentmondásaival terhelt viszonyukat. Kosztolányi úgy emlékezik, hogy első találkozásukkor rnint "fiút az apa", úgy kérdezgette őt Osvát. Arnikor Móricz a Hét lcraj'cárral jelentkezik nála, egy apa gyöngédségét érzi, "aki fogadja a megjött fiút". Karinthy álmában saját apjaként ismeri fel Osvátot. Balázs Béla azt jegyzi naplójába: "Egészen gyerekes arnbíciórn, hogy végre valarnivel meghódítsam." A szerkesztővel kapcsolatban hasonló apakomplexusa alakul ki Pap Károlynak és Déry Tibornak is. Fenyő Miksa azzal a legfőbb igénnyel készíti írásait, hogy azok nyerjék el Osvát tetszését. De még az induló Kassák számára is ő volt a mérce.

  • Issue Year: 2000
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 169-179
  • Page Count: 11
  • Language: Hungarian