"To understand his logical being!" (Addenda to the relationship between Milán Füst and Ernő Osvát) Cover Image

"Megérteni logikus lényét!" (Adalékok Füst Milán és Osvát Ernő kapcsolatához)
"To understand his logical being!" (Addenda to the relationship between Milán Füst and Ernő Osvát)

Author(s): Judit Szilágyi
Subject(s): Jewish studies
Published by: Múlt és Jövő

Summary/Abstract: Osvat Ernonek a Nyugatnál betöltött "ecepét gyakran jelölik a .,kertész" vagy a .. főpap" metaforával. Az első nemzedék tagjai közül többen hasonlították az apa-fiú kapcsolatához a tisztelet, szeretet és elutasítás, lázadás ellentmondásaival terhelt viszonyukat. Kosztolányi úgy emlékezik, hogy első találkozásukkor rnint "fiút az apa", úgy kérdezgette őt Osvát. Arnikor Móricz a Hét lcraj'cárral jelentkezik nála, egy apa gyöngédségét érzi, "aki fogadja a megjött fiút". Karinthy álmában saját apjaként ismeri fel Osvátot. Balázs Béla azt jegyzi naplójába: "Egészen gyerekes arnbíciórn, hogy végre valarnivel meghódítsam." A szerkesztővel kapcsolatban hasonló apakomplexusa alakul ki Pap Károlynak és Déry Tibornak is. Fenyő Miksa azzal a legfőbb igénnyel készíti írásait, hogy azok nyerjék el Osvát tetszését. De még az induló Kassák számára is ő volt a mérce.

  • Issue Year: 2000
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 169-179
  • Page Count: 11
  • Language: Hungarian