A review: Andrzej Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków [2005]. „Modernizm w Polsce”. [T.] 13  Cover Image

Recenzja: Andrzej Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków [2005]. „Modernizm w Polsce”. [T.] 13
A review: Andrzej Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków [2005]. „Modernizm w Polsce”. [T.] 13

Author(s): Anna Legeżyńska
Subject(s): Literary Texts
Published by: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Andrzej Skrendo; Polish modern lyric; Tadeusz Miciński; Bolesław Leśmian; Julian Przyboś; Czesław Miłosz; Tadeusz Różewicz; Stanisław Grochowiak; Anna Świrszczyńska; Janusz Sławiński; Jacques Derrida; Michał Paweł Markowski; Stanley Fish

Summary/Abstract: The text is a review of one of the most important studies on the theory and history of Polish modern lyric, the origin of which the researcher seeks yet in 19th century poetry by Adam Mickiewicz, and the development in the different types of 20th century literary expression of Tadeusz Miciński, Bolesław Leśmian, Julian Przyboś, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Stanisław Grochowiak, Anna Świrszczyńska, and others. A significant part of the considerations is devoted to the problems of understanding of modernism and the essence of interpretation, differently approached by the representatives of structuralism (Janusz Sławiński), deconstruction (Jacques Derrida, Michał Paweł Markowski), and closest to the position occupied by the author of pragmatism (Stanley Fish).

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 227-238
  • Page Count: 12
  • Language: Polish