HUMAN TRAFFICKING AS A CRIMINAL ACTIVITY OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS Cover Image

ТРГОВИНА ЉУДИМА КАО КРИМИНАЛНА АКТИВНОСТ ОРГАНИЗОВАНИХ КРИМИНАЛНИХ ГРУПА
HUMAN TRAFFICKING AS A CRIMINAL ACTIVITY OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS

Author(s): Nenad Radović, Zoran Đurđević, Velibor Lalić
Subject(s): Criminology, Studies in violence and power, Victimology
Published by: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Keywords: Human trafficking; criminal activity; organized criminal group; Victims;

Summary/Abstract: Проблем трговине људима је веома актуелан, а многобројна дешавања на међународној сцени допринела су развоју овог појавног облика организованог криминалитета. Ту, пре свега, мислимо на процес глобализације, транзиције појединих држава, губитак система вредности, сиромаштво и друге факторе. Досадашња истраживања указују да је трговина људима, пре свега, организована криминална активност, иако постоје докази да се њоме баве и појединци. Аутори у раду анализирају организоване криминалне групе које се баве трговином људима, нивое њихове организованости, поделу задатака, њихов етнички састав, с обзиром да је у судској документацији потврђено постојање aлбанских, руских, бугарских и турских криминалних организација, подједнако присуство жена и мушкараца током реализацији ове криминалне активности, жртвe трговине људима, као и модалитете рада појединих организованих криминалних група.

  • Issue Year: 14/2011
  • Issue No: 29-30
  • Page Range: 31-39
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian