MEMOIRS OF HADRIEN BY MARGUERITE YOURCENAR Cover Image

MEMOIRS OF HADRIEN BY MARGUERITE YOURCENAR
MEMOIRS OF HADRIEN BY MARGUERITE YOURCENAR

Author(s): Dëfrim Saliu, Shejnaze Ajdini-Murtezi, Besa Saliu
Subject(s): Albanian Literature
Published by: University of Tetova
Keywords: Memoirs;Hadrian;Yourcenar;death;emperor;

Summary/Abstract: Për të analizuar një vepër letrare duhet një guxim i vërtetë intelektual, por edhe më e rëndësishme është që të kesh një shkallë të lartë dashurie të zjarrtë dhe magjepsëse për veprën e cila është në fakt lëndë studimi, por edhe për autorin e saj. Marguerite Yourcenar-i, duke shkruar, arrin t’i paraqesë në mënyrë të qartë personazhet e saj e ia del me sukses që me një zë të flasë me ata. Pra, në këtëmënyrë ajo flet me zërin e perandorit romak, kthehet në lëkurën e tij, shpreh idetë dhe jetën e tij intime. Këtu është me rëndësi të theksohet se vdekja si një fatkeqësi e pashmangshme e njeriut rrëfehet në shumicën e veprave të kësaj autore. Vdekja në këtë roman manifestohet në mënyra të ndryshme, si: ëmundje, vetëvrasje, ritual sakrificash, vdekje natyrore dhe vdekje e dhunshme. Afërsia e vdekjes, padyshim është një nga elementet më të rëndësishëm që i determinojnë memoaret e saj. Ne këtu do të përpiqemi që së pari të dallojmë vdekjet e diferencuara në kuadër të perandorit, për të përshkruar mandej ngjarjet dhe impaktin e vdekjes së Antinoüs-it dhe në fund për të përfunduar me vdekjen personale të perandorit.

  • Issue Year: 7/2020
  • Issue No: 13-14
  • Page Range: 72-78
  • Page Count: 7
  • Language: Albanian