Reviews Cover Image

Recenzje i opracowania
Reviews

Author(s): Andrzej Janowski, Łukasz Antosik, Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra
Subject(s): Review
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Milena Bravermanová, Geometricky zdobená tkanina z královské hrabky v katedrze sv. Vίta, Archæologia Historica, t. 34, 2009, s. 463-481, 13 ryc., streszcz. ang., czes., niem. Andrew Reynolds, Anglo-Saxon Deviant Burial Customs, Oxford University Press 2009, ss. 339, ryc. czarno-białe. Paweł Duma, Grób alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej, wyd. Avalon, Kraków 2010, ss. 145, ryc. czarno-białe, streszcz. niem. Deviant Burial in the Archaeological Record, „Studies in Funerary Archaeology”, vol. 2, red. Eileen M. Murphy, Oxbow Books 2008, ss. 244, ryc. czarno-białe.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 56
  • Page Range: 107-120
  • Page Count: 17
  • Language: Polish