How Do Voters Use Preferential Vote In Semi-Open PR System – The Case Of Poland Cover Image

Jak głosują wyborcy w warunkach preferencyjnych list wyborczych: przypadek Polski
How Do Voters Use Preferential Vote In Semi-Open PR System – The Case Of Poland

Author(s): Adam Gendźwiłł, Jacek Raciborski
Subject(s): Economy
Published by: Akademia Leona Koźmińskiego
Keywords: system wyborczy; głos personalny; głos preferencyjny; efekty kolejności; efekty kolejności; lista półotwarta,

Summary/Abstract: Artykuł przedstawia niektóre konsekwencje stosowania w wyborach do Sejmu w Polsce systemu list półotwartych, związanego z instytucją głosu preferencyjnego. Autorzy rozważają, jaki wpływ na obsadę mandatów mają kierownictwa organizacji partyjnych, ustalające kolejność kandydatów na listach wyborczych, a jaki – wyborcy dysponujący głosem preferencyjnym. Artykuł koncentruje się na wyborach z lat 2001–2011. W tym okresie dane sondażowe dokumentują przewagę głosu motywowanego partyjnie (party vote) nad głosem motywowanym personalnie (personal vote). Choć w wynikach wyborów do Sejmu trwale obecne są efekty kolejności i silna koncentracja głosów na liderów list w okręgach, to jednocześnie na podstawie symulacji działania listy zamkniętej autorzy pokazują, że ok. 20% mandatów poselskich było w latach 2001–2011 rezultatem interwencyjnego wpływu głosu preferencyjnego na listy kandydatów przedstawiane przez partie. Możliwość wskazywania konkretnego kandydata ma dla Polaków dość istotne znaczenie. Autorzy ukazują też, że w wynikach kandydatów z pierwszych miejsc list partyjnych może mieć udział (raczej niewielki, ale jednak) heurystyka stosowana przez wyborców, polegająca na wskazywaniu kandydatów umieszczonych na pierwszych miejscach list – niezależnie od charakteru tych list.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 22
  • Page Range: 47-70
  • Page Count: 23
  • Language: Polish