He Influence Of Bookmakers’ Expectations On The Rates Of Return Of Stocks Of Football Companies – The Case Of Borussia Dortmund Cover Image

Wpływ oczekiwań rynku bukmacherskiego na realizację stóp zwrotu z akcji przedsiębiorstw piłkarskich – przypadek Borussii Dortmund
He Influence Of Bookmakers’ Expectations On The Rates Of Return Of Stocks Of Football Companies – The Case Of Borussia Dortmund

Author(s): Sebastian Majewski
Subject(s): Economy
Published by: Akademia Leona Koźmińskiego
Keywords: modelowanie ekonometryczne; giełda papierów wartościowych; piłka nożna; zakłady bukmacherskie

Summary/Abstract: W artykule przedstawiono studium przypadku poruszające tematykę zawiązków zachodzących między wydarzeniami niemającymi charakteru ekonomicznego a stopami zwrotu spółek giełdowych. Podjęty problem naukowy dotyczy związków między sportem a giełdą papierów wartościowych. W badaniu posłużono się wynikami sportowymi oraz przewidywaniami rynku bukmacherskiego (kursy bukmacherskie) dla meczów rozgrywanych przez Borussię Dortmund, której akcje są przedmiotem obrotu giełdowego na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Założono, że związek ten wynika z emocji towarzyszących kibicom piłkarskim, którzy prawdopodobnie mogą być inwestorami giełdowymi. Założenie to uzasadnia najwyższa oglądalność meczów BVB zarówno „na żywo”, jak i przed ekranami telewizyjnymi, a także wysoka atrakcyjność papierów wartościowych wyemitowanych przez spółkę BVB. Dane wykorzystane do badania pochodziły z serwisu giełdowego transfermarkt. de oraz z rynku Xetra z lat 2011–2014. Metodami badawczymi były modele ekonometryczne, w tym modele typu (G)ARCH oraz statystyczne testy istotności.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 22
  • Page Range: 101-116
  • Page Count: 15
  • Language: Polish