From Archival Shelves to the Light of the World... The First Volume of the Manuscript of Štefan Tóbik Gemer Dialects I – III Cover Image

Z archívnych políc na svetlo sveta... Prvý zväzok rukopisu Štefana Tóbika Gemerské nárečia I – III
From Archival Shelves to the Light of the World... The First Volume of the Manuscript of Štefan Tóbik Gemer Dialects I – III

Author(s): Gabriel Rožai
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Lexis, Historical Linguistics, Book-Review
Published by: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: Review of: TÓBIK, Štefan: Gemerské nárečia I. Časť prvá. Úvod – Členenie – Charakteristika. Ed. J. Dudášová-Kriššáková. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2018. 176 s. ISBN 978-80-555-1993-7. Tóbik, Štefan: Gemerské nárečia I. Časť druhá. Gemerská nárečová čítanka. Ed. J. Dudášová-Kriššáková. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2018. 448 s. ISBN 978-80-555-1994-4.

  • Issue Year: 85/2020
  • Issue No: 3
  • Page Range: 370-374
  • Page Count: 5
  • Language: Slovak