Adoration Latria based on the Writings of Elizabeth Catez – Elizabeth of the Trinity Cover Image

Adoracja latria na podstawie pism Elżbiety Catez – św. Elżbiety od Trójcy Świętej
Adoration Latria based on the Writings of Elizabeth Catez – Elizabeth of the Trinity

Author(s): Janusz Wilk
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: Elizabeth Catez;Elizabeth of the Trinity;adoration;paying homage to God;worship

Summary/Abstract: Przeprowadzając studium zagadnienia adoracji latria w pismach Elżbiety Catez – św. Elżbiety od Trójcy Świętej, najpierw sprecyzowano kwestię samej adoracji (latria, dulia, hiperdulia). Następnie wprowadzono w temat adoracji w pismach Elżbiety – „adoracja w percepcji Elżbiety Catez” oraz wyszczególniono i przeprowadzono analizę następujących aspektów adoracji: „adoracja latria przed Najświętszym Sakramentem”, „adoracja latria, jako duchowe trwanie przy Jezusie obecnym w drugim człowieku”, „adoracja latria, jako forma wsparcia lub dziękczynienia”, „adoracja latria a milczenie i cisza”, „adoracja latria i actio”, „Maryja, jako wzór i nauczycielka adoracji”. W adoracyjnym trwaniu przy Bogu przez Elżbietę od Trójcy Świętej wyraźnie widoczna była naturalność jej postawy. Nie musiała się do niej przymuszać, a czas przeżywany na adoracji nie dłużył się jej. Była to z pewnością łaska Boga, który jest „sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą” (Flp 2,13), ale i jej pełna prostoty oraz miłości więź z Bogiem.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 47
  • Page Range: 93-109
  • Page Count: 17
  • Language: Polish